Základní škola Nová Paka, Husitská 1695
Informace k zápisu do 1. tříd
Pondělí, 16 Leden 2017 12:02
ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude konat v termínu pátek 7. a sobota 8. dubna 2017 a bližší informace budou na webových stránkách zveřejněny 1. 3. 2017.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Posudky je nutno přinést již k zápisu, proto neváhejte s objednáním termínu v poradenském zařízení. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
 
18. Únor 2017, 17:32
valentynky13. a 14. února 2017 pořádal Žákovský parlament akci „Valentýnky“. Tato akce měla na škole velký úspěch, což dokládají nejen pozitivní ohlasy, ale i počet poslaných valentýnek, kterých bylo neuvěřitelných 130...
17. Únor 2017, 09:19
zakovsky-parlament-na-zs-husitskaŽákovský parlament „Fair Team“ na naší škole funguje již třetím rokem. Žáci od 4. do 9. ročníku jsou voleni prostřednictvím třídních voleb, kde si vybírají nejvhodnější kandidáty. Letos je v parlamentu celkem čtrnáct žáků, kteří se aktivně zapojují do chodu školy, přichází na pravidelná jednání...
17. Únor 2017, 09:11
skolni-kolo-recitacni-soutezeSoutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků z 1. stupně (2. - 4. ročník). Jsme potěšeny tím, že se celkově zlepšila úroveň přednesu (např. tzv.“ kolovrátek“). Je třeba dát ještě pozor na hlasitou recitaci a odstranění důrazu tam, kde nemá žádný smysl. Těšilo by nás také, kdyby se soutěže zúčastnili i...
07. Únor 2017, 17:17
kvalifikace-na-republikove-finale-ve-florbaleDne 2. 2. 2017 se naše dívky zúčastnily kvalifikace na republikové finále ve florbale v Liberci. Děvčata ve složení Natálie Kuželová, Magda Fejfarová, Michaela Neumanová, Aneta Nosková, Simona Kukučková, Adéla Vítová, Nikola Baranová, Sára Martincová a Nikola Buďárková obsadila 2. místo mezi družstvy...
01. Únor 2017, 18:19
semiramis--tahneme-za-jeden-provazV pátek 27. ledna 2017 k nám opět přijely lektorky z organizace Semiramis. Začali jsme hodnocením pokroků, úspěchů a povídali jsme si o spolupráci, pochopení a koordinaci. Udělali jsme si jmenovky a následovala hra zvaná „Molekuly“, kde jsme měli za úkol vytvořit molekulu, která se dotýká...
01. Únor 2017, 00:00
plan-akci-unor-2017
25. Leden 2017, 08:40
olympiada-v-anglickem-jazyceV lednu na ZŠ Husitská proběhlo opět školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V kategorii žáků 6. a 7. ročníku se zúčastnilo 24 žáků, v kategorii 8. a 9. ročníku 19 žáků. Soutěž jsme jako tradičně zahájili poslechem (doplňování slov do textu písně a výběr správných odpovědí). Druhá...
25. Leden 2017, 08:36
zemepisna-olympiadaVe čtvrtek 19. ledna 2017 si žáci 2. stupně mohli vyzkoušet svoje znalosti ve školním kole zeměpisné olympiády. Byl pro ně připraven multimediální test s otázkami a úkoly z obecného zeměpisu, zeměpisu světadílů a oceánů a prověřil i znalosti o České republice. V kategorii žáků 6. ročníku...
25. Leden 2017, 08:34
zimni-radovanky-1-tridyVe středu 11. ledna jsme využili sněhové nadílky a za mrazivého, ale slunečného počasí jsme vyrazili sportovat ven. Děti jezdily na lopatách, stavěly iglú, pořádaly závody ve sněhu. Pobyt na čerstvém vzduchu a na sněhu jsme si opravdu...
25. Leden 2017, 08:31
vanocni-besidka-pro-rodice-1-tridyV úterý 13. prosince proběhly v 1. třídách vánoční besídky pro rodiče. Děti si připravily pásmo zimních a vánočních básniček a písniček s hudebním doprovodem. Na závěr besídky děti předaly svým rodičům přáníčko a dáreček, které ve škole vyrobily. Rodiče měli ze svých dětí opravdu velkou...