Exkurze Josefov – Kuks (8. třídy)

V rámci předmětu dějepis se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze do barokních pamětihodností, konkrétně do pevnosti Josefov a na hospital Kuks. Cílem exkurze bylo seznámit žáky s barokní kulturou regionu v návaznosti na výuku dějepisu. První destinací našeho putování bylo pevnostní město Josefov, kde žáci absolvovali program Ideální pevnostní město. Program byl pro všechny velice atraktivní, jelikož žáci rozděleni na skupiny (dělostřelci, zásobovači, minéři, řemeslníci a velení) plnili úkoly, za které získávali odměny. Úkoly se týkaly orientace v podzemních chodbách, poznávání plodin a nástrojů, historických znalostí či poznávání zvuků. Druhou destinací bylo magické barokní místo Kuks, přesněji hospital Kuks, kde proběhla prohlídka interiéru budovy a hrobky rodu Šporků. Díky skvělé paní průvodkyni žáci získali přehled o místě a celkové mentalitě barokního období.

Mgr. Josef Soviar


Josefov a Kuks 8.AB

Publikováno 6.10.2021

Kalendář akcí

16.5. - pondělí
 • Ekokurz 5. tříd
17.5. - úterý
 • Exkurze 9. tříd do Prahy
17.5. - úterý
 • Hasík 3. A
17.5. - úterý
 • Hasík 7. A
18.5. - středa
 • IQLandia 7. třídy
 • Exkurze do Prahy 4. třídy
18.5. - středa
 • Hasík 3. B
18.5. - středa
 • Hasík 2. třídy
19.5. - čtvrtek
 • Techmánie Plzeň
19.5. - čtvrtek
 • Hasík 7. B
 • Knihovna 2. A
19.5. - čtvrtek
 • Hasík 6. A
19.5. - čtvrtek
 • Hasík 6. B
20.5. - pátek
 • PSK 6. třídy
20.5. - pátek
 • Sportovní odpoledne
Sdílet školní Google calendář

Zobrazit celý kalendářšupem nahoru