Nízkoprahový klub Relax a PEACE RUN

Dne 27. 6. 2019 se žáci a žákyně 6. tříd vydali na návštěvu do nízkoprahového klubu Relax v Nové Pace, kde jim bylo při krátké besedě vysvětleno, k čemu tento klub slouží, pro koho je určený a jaké služby nabízí. Žáci si měli při skupinové práci možnost vyzkoušet, jak by řešili situaci, kdy by za nimi přišel mladý člověk ve věku 8-20 let s nějakým problémem, měli mu poskytnout radu, na koho se obrátit s prosbou o pomoc, a nabídnout mu nějaké řešení problému. Zazněla témata jako kyberšikana, šikana, domácí násilí, sexuální zneužívání. Z Relaxu vedly naše kroky na náměstí, kde jsme potleskem podpořili běžce mírového běhu, který vedl přes Novou Paku. Peace run je běh s hořící pochodní, kterou nesou dobrovolní běžci přes více než 140 zemí světa.                             

PhDr. Š. Hetfleischová

Relax (6.třída)

Kalendář akcí

2.9. - pondělí
  • Zahájení školního roku
2.9. - pondělí
  • Přivítání žáků 1. tříd
4.9. - středa
  • Knihovna 3. B
5.9. - čtvrtek
  • Mimořádná třídní schůzka - elektronická žákovská knížka
5.9. - čtvrtek
  • Setkání s třídními důvěrníky
11.9. - středa
  • Seznamovací kurz - 6. třídy
13.9. - pátek
  • Sportem za novým přátelstvím
15.9. - neděle
  • Časostroj
16.9. - pondělí
  • Výměnný pobyt (Maďarsko)
Sdílet školní Google calendář

Zobrazit celý kalendář

šupem nahoru