Poznej svůj kraj – 7. AB Kumburk

Cílem terénní exkurze byly dva výrazné čedičové kopce v okolí Nové Paky - Kumburk a Bradlec. Vyrazili jsme od školy po Máchově stezce směrem na Brdo. V lese před sjezdovkou jsme si trochu zacvičili, ale hlavně jsme cestou určovali přírodniny okolo nás. Povídali jsme si také o geologické historii oblasti a o pitné vodě. Na Bradleci jsme si ukázali zvětralý čedič a zbytky bučiny. Exkurzi jsme zakončili v Nové Vsi nad Popelkou, odkud jsme se vrátili vlakem zpět do Nové Paky. Žáci musí vyplnit pracovní list a zvládnout test z poznávání přírodnin. 

Mgr. Rambousek


Kumburk

Publikováno 9.9.2021

Kalendář akcí

8.12. - středa
  • Knihovna 4. A
9.12. - čtvrtek
  • Knihovna 2. A
9.12. - čtvrtek
  • Knihovna 2. B
10.12. - pátek
  • Bruslení 1. stupeň
17.12. - pátek
  • Bruslení 1. stupeň
Sdílet školní Google calendář

Zobrazit celý kalendářšupem nahoru