Slavnostní přivítání prvňáčků

Ve středu 1. září 2021 jsme za krásného slunečného počasí přivítali 30 nových prvňáčků. Letos se tento slavnostní okamžik odehrával na terasách školy, kam děti dorazily slavnostně naladěny v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Poprvé se do tohoto slavnostního okamžiku zapojili také deváťáci – Táda, který se skvěle zhostil moderování celého programu, a jeho spolužačky Pája, Lili, Kiki a Týnka. Prvňáčky také přivítali pan starosta Mgr. Josef Cogan, pan ředitel Mgr. Zdeněk Burkert, paní zástupkyně Mgr. Eva Mládková, třídní paní učitelky Mgr. Ilona Burkertová a Mgr. Petra Bílková a paní asistentky Petra Pospíšilová a Simona Fajferová. Po slavnostním společném zahájení bylo pro děti nachystáno v budově školy divadélko s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Mezitím třídní paní učitelky sdělily rodičům všechny důležité informace o provozu školy a na závěr se všichni společně odebrali do svých tříd, aby si je také prohlédli. Jako památku na první školní den si děti domů odnesly drobné dárečky.

Přejeme našim prvňáčkům hodně úspěchů ve škole a mnoho krásných nových zážitků.

Tř. učitelky: I. Burkertová a P. Bílková


Zahájení nového školního roku

Publikováno 1.9.2021

Kalendář akcí

8.12. - středa
  • Knihovna 4. A
9.12. - čtvrtek
  • Knihovna 2. A
9.12. - čtvrtek
  • Knihovna 2. B
10.12. - pátek
  • Bruslení 1. stupeň
17.12. - pátek
  • Bruslení 1. stupeň
Sdílet školní Google calendář

Zobrazit celý kalendářšupem nahoru