Vybavení odborné učebny školních dílen a modernizace počítačové učebny ZŠ Nová Paka, Husitská

Projekt „Vybavení odborné učebny školních dílen a modernizace počítačové učebny ZŠ Husitská Nová Paka“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných předmětů a podpory práce s digitálními technologiemi. V neposlední řadě pak zajištění bezbariérového přístupu do vybudovaných odborných učeben formou schodolezu. Škola má vybudované bezbariérové sociální zařízení.

V rámci projektu bude vybavena či modernizována odborná počítačová učebna pro výuku práce s digitálními technologiemi, znalost práce s PC (pořízeny budou nové PC stanice včetně monitoru, klávesnice, myše - tvořící funkční celek). Dále bude vybavena učebna školních dílen učebními pomůckami, tj. 8 sad obráběcích strojů).

Cílem projektu je dále zajistit bezbariérový přístup do odborných učeben pořízením schodolezu.

Nově vybudované prostory budou přístupny všem skupinám osob, v souladu se současnými trendy v základním vzdělávání v návaznosti na platnou legislativu ČR. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (v oblasti technických a řemeslných oborech, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

 

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení a podpoře klíčových kompetencí IROP v návaznosti na školní vzdělávací program.

 

 

 

Publikováno 17.1.2019

Kalendář akcí

8.12. - středa
  • Knihovna 4. A
9.12. - čtvrtek
  • Knihovna 2. A
9.12. - čtvrtek
  • Knihovna 2. B
10.12. - pátek
  • Bruslení 1. stupeň
17.12. - pátek
  • Bruslení 1. stupeň
Sdílet školní Google calendář

Zobrazit celý kalendářšupem nahoru