Zateplení části budovy a vybavení ZŠ Husitská

V loňském roce proběhla dlouho plánovaná stavební akce, při které došlo k opravě a zateplení východní stěny budovy MVD, kterou provedla stavební firma NADOZ s.r.o. Nová Paka. Jednalo se o závěrečnou etapu rekonstrukce, která byla zahájena již v roce 2014.

Máme velkou radost z toho, že stavební firma odvedla svoji práci řádně, v domluveném termínu i kvalitě. Vzhledem k tomu, že většina prací probíhala venku a během prázdnin, nedošlo k žádnému omezení činnosti školy.

Druhou částí tohoto projektu bylo vybavení čtyř tříd interaktivními dotykovými panely. Tyto panely budou využívat vyučující společně s žáky při výuce na 2. stupni. Věříme, že nám pomohou k dalšímu zkvalitnění výuky na naší škole.

Dalším krokem při modernizaci školy bude vybavení školy robotickými stavebnicemi a 3 D tiskárnami. Tímto krokem chceme podpořit přechod na nový způsob výuky informatiky v souladu se zaváděním nového RVP.

Na tuto akci pod názvem „Zateplení části budovy a vybavení ZŠ Husitská“ byla podaná žádost o dotaci na opatření Podpora venkovských oblastí v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána do Českého ráje, výše poskytnuté dotace činí 391 200,- Kč. Celková cena veřejné zakázky činila 708 685,- Kč.
           
Mgr. Zdeněk Burkert
ředitel školy
 

Publikováno 10.11.2021

Kalendář akcí

16.5. - pondělí
 • Ekokurz 5. tříd
17.5. - úterý
 • Exkurze 9. tříd do Prahy
17.5. - úterý
 • Hasík 3. A
17.5. - úterý
 • Hasík 7. A
18.5. - středa
 • IQLandia 7. třídy
 • Exkurze do Prahy 4. třídy
18.5. - středa
 • Hasík 3. B
18.5. - středa
 • Hasík 2. třídy
19.5. - čtvrtek
 • Techmánie Plzeň
19.5. - čtvrtek
 • Hasík 7. B
 • Knihovna 2. A
19.5. - čtvrtek
 • Hasík 6. A
19.5. - čtvrtek
 • Hasík 6. B
20.5. - pátek
 • PSK 6. třídy
20.5. - pátek
 • Sportovní odpoledne
Sdílet školní Google calendář

Zobrazit celý kalendářšupem nahoru