Co je u nás nového

Slavnostní prezentace absolventských prací

14.6.2022
Dne 14. 6. 2022 se konaly prezentace ročníkových prací. Jedná se o dlouhodobý projekt naší školy, kde žáci posledního ročníku pracují na originální práci z předmětu, který mají rádi. Každý žák dochází na pravidelné konzultace s vedoucím své práce, rozšiřuje si znalosti nebo schopnosti ve vybrané disciplíně a propojuje svoje vědomosti a um s dovednostmi v oblasti IT. Výsledkem bývají velmi zajímavé práce, které nejlepší žáci obhajují při veřejných prezentacích a...

Ekokurz Jizerské hory 8. A

10.6.2022
Druhý letošní ekokurz se uskutečnil opět v Jizerských horách, v oblasti Mariánskohorských bud, na chalupě sdružení přátel přírody Čmelák. S žáky z 8. A jsme postupně prozkoumávali zařízení a fungování velmi staré chalupy a přizpůsobovali se jejím zvláštnostem. Dalo by se mluvit o lehčím kulturním šoku, protože podmínky jsou docela spartánské. Ale s každou další hodinou jsme si postupně zvykali a pobyt si užili. Nechyběly ranní rozcvičky, táborový oheň i živá hudba.

Pasování na čtenáře 1. třídy

8.6.2022
Naši nejmladší školáci mají úspěšně první rok školní docházky za sebou. Od 2. pololetí pravidelně navštěvovali Městskou knihovnu v Nové Pace a seznamovali se s pravidly knihovny a půjčování knížek. Také si mohli nějakou knížku vypůjčit domů a s rodiči si ji přečíst. Některé děti čtou knížky již samy. 8. červen se pro ně stal opravdu slavnostním. Sešli jsme se v odpoledních hodinách v Městské knihovně v Nové Pace, kde na děti čekalo „Pasování na čtenáře“.

Školní výlet – 4. třídy

8.6.2022
V letošním roce nás čekal výlet do Kutné Hory – stříbrných dolů, Kostnice v Sedleci, Chrámu svaté Barbory a zámku Kačina. V stříbrných dolech nás ustrojili do plášťů a helmy a procházeli jsme důlními chodbami, kde se dříve těžilo stříbro jen za pomocí krumpáčů a kladiv a práce horníků byla velice těžká. Jejich patronem byla sv. Barbora, podle které byl pojmenovaný chrám. Ten je velice krásný a zajímavostí je, že zdobení kostelních lavic je pokaždé jiné. Moc se...

Ekokurz Jizerské hory 8. B

3.6.2022
První letošní ekologický kurz v Jizerských horách odstartoval pro žáky 8. B ve středu 1. června. Během třídenního pobytu na Mariánskohorských boudách nedaleko Josefova Dolu jsme postupně přivykali netradičnímu prostředí chalupy sdružení přátel přírody Čmelák, kde není k dispozici elektřina ani koupelna a společnost nám dělají všudypřítomné hluboké smrkové lesy. Museli jsme se naučit se o sebe postarat a přizpůsobit se na pár dní životu bez komfortu, na který jsme zvyklí.

Dopravní hřiště

3.6.2022
Již tradičně žáci 4. tříd mají v plánu získání řidičského průkazu pro cyklisty. Pan Řeháček s dětmi nejprve ve škole prošel dopravní předpisy a v pátek jsme vyrazili i s koly na hřiště. Za pomocí policistů skládali žáci jízdu dle předpisů, test a chůzi. Prožili jsme dopoledne plné očekávání, jestli průkaz získáme. A podařilo se to téměř všem. Děkujeme za připravenou akci. M. Bezstarostová...

Školní výlet 3. třídy

2.6.2022
Žáci a žákyně třetích tříd se těšili na čtvrtek 2. června, protože jsme si naplánovali školní výlet. První zastávkou byl Bozkov, kde si děti prohlédly zajímavé Bozkovské dolomitové jeskyně. Většina dětí byla na takové prohlídce poprvé. Návštěvníkům je zpřístupněný okruh 350 m. Všem se líbily podzemní prostory a vše, co viděli – krápníky a také jejich zvláštní tvary, které si vysloužily pojmenování, např. Jeníček a Mařenka, dort politý čokoládou, myš,...

„Jedno končí, druhé začíná“ – Semiramis 9. B

1.6.2022
První červen, Mezinárodní den dětí, byl symbolicky i posledním dnem, kdy jsme se loučili s preventivním programem Semiramis. Téma bloku „Jedno končí, druhé začíná“ uzavřelo celý projekt, který začal v šestém ročníku už na adaptačním kurzu na Pecce. Žáci tam psali dopis „svému já“ a lektorky si je odvezly a uschovaly. A právě na poslední setkání dětem dopisy přivezly. Bylo úžasné sledovat obličeje dětí (smích, údiv, překvapení), co se v nich odehrávalo a vyvolalo...

Semiramis 9.A

1.6.2022
Dne 1. 6. 2022 do naší třídy 9. A přijely slečny Kája a Verča z organizace Semiramis. Na našem prvním setkání v šesté třídě jsme si psali dopisy svému budoucímu já a ony nám je nyní přijely předat. Některé z nás to pobavilo a jiné rozplakalo. Dále jsme si měli podle pokynů zakreslovat řeku naší cesty na škole. Někdo řeku znázornil jako poklidnou plavbu, někdo měl svoji řeku značně bouřlivější. Nakonec jsme si navzájem psali vzkazy (přání do budoucna), abychom si předali...

Den Novopacka – 9. třídy

31.5.2022
Dne 31. 5. 2022 jsme v rámci projektového dne „Dne Novopacka“ navštívili novopacký pivovar a firmu Lohmann & Rauscher. Nejdříve jsme měli prohlídku pivovaru, kde jsme se seznámili s procesem výroby piva krok za krokem a mohli jsme projít jednotlivá stanoviště. Komentovaná prohlídka nás moc bavila, na konci jsme dostali malý vtipný kvíz. Po návštěvě pivovaru jsme zavítali do firmy L&R. Tam jsme také absolvovali prohlídku. Dozvěděli jsme se o chodu firmy, hygienických pravidlech, obchodních...

Den Novopacka – 8. třídy

31.5.2022
Tématu „Napříč generacemi“ se věnovali osmáci v rámci projektového dne. Moc děkujeme za skvělou a bezproblémovou spolupráci s 1. MŠ Husitská a Domovem seniorů. V sousední školce jsme navštívili všechna oddělení. Osmáci rozdělení do skupin si pro děti připravili celou řadu aktivit a moc je to bavilo. Dalším cílem byl Domov seniorů. Někteří zde byli úplně poprvé. Po prohlídce a poutavém vyprávění sociální pracovnice paní Zívrové žáci využili možnosti popovídat si...

Den Novopacka – 7. třídy

31.5.2022
Dne 31. 5. 2022 proběhl na naší škole Den Novopacka. Sedmé třídy zpracovávaly téma náboženství. K našemu putování po Nové Pace a hledání soch nám pomohla krásně znázorněná mapa se všemi významnými sochami v Nové Pace. Od školy jsme se vydali k Podkarpatskému kostelíku, kde jsme se o něm dozvěděli spoustu zajímavých informací. Poté jsme pokračovali do chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Myslím si, že ten se líbil všem nejvíce. Klášter je krásně zdobený zlatou výzdobou a...

Den Novopacka – 5. třídy

31.5.2022
V úterý 31. 5., na Den Novopacka, se páté třídy vydaly na procházku za sochami v Nové Pace. Při našem putování měly děti v ruce slepou mapu novopackých soch od novopacké výtvarnice a pedagožky PaedDr. Kateřiny Krausové. Cesta nás vedla od naší školy ke kapličce, na hřbitov, dále přes dětský park do Jírových sadů, odtud ke gymnáziu a kolem Suchardova domu jsme se vydali ke klášteru. Od kláštera jsme podle mapky sešli přes autobusové nádraží na náměstí a svoji cestu jsme...

Den Novopacka – 4.B

31.5.2022
Třída 4. B se vypravila za poznáním historie svého města. První zastávkou byla Klenotnice, kde se dětem moc líbilo a poutavě vyslechly povídání o původu zkamenělin i spiritismu na Novopacku. Pokračovali jsme okolo zkamenělého stromu ke klášteru, prohlédli jsme si stará stavení a cestou k Podlevínu jsme hledali i karneoly. Krátké zastavení bylo v lesíku u Podlevína, poznávali jsme budovy v našem městě, užívali si překrásného výhledu na celé město. Přišli jsme unavení, ale...

Den Novopacka – 3. třídy

31.5.2022
Ve čtvrtek 31. května se žáci třetích tříd zapojili do celoškolní akce Den Novopacka. Využili jsme nabízené možnosti a navštívili jsme dřevěný kostelík, který je majetkem p. Kretschmera v soukromém areálu v Nové Pace na Husově kopci. Tento dřevěný řeckokatolický kostel byl dopraven do Nové Paky po železnici z Podkarpatské Rusi v roce 1930. Potom jsme pokračovali úbočím kopce až na louky směrem k Vrchovině. Do Nové Paky jsme se vrátili cestou, která končila u firmy K2 na okraji...

Den Novopacka – 2. třídy

31.5.2022
Dne 31. 5. se druhé třídy vydaly ke kostelíčku z Podkarpatské Rusi, který vznikl někdy počátkem 18. století. Děti měly možnost prohlédnout si vnitřní prostory kostelíka, vyslechly stručné zajímavosti z historie samotného kostela i celkového místa. Po prohlídce jsme dále pokračovali k tvrzi, z které se těžilo kamení při výstavbě novopackého kláštera. Přes Husův kopec jsme se vraceli zpět ke škole. I díky pěknému počasí a dobré náladě všech, se nám procházka moc líbila...

Den Novopacka – 1. třídy

31.5.2022
31. května probíhal na naší škole projektový den „Den Novopacka“. Žáci 1. tříd se vydali k novopackým jezírkům. Naší první zastávkou byl lesopark Střelnice, kde jsme si u informačních tabulí přečetli zajímavosti z historie, architektury a paleontologie Novopacka. Naše další cesta vedla kolem zimního stadionu k Farskému rybníku, kde jsme se občerstvili. Trasa vedla dále ke studánce, kde se děti osvěžily dobrou pitnou vodou a pak k jezírkům. Naše vycházka byla zaměřena na...

Semiramis 8.B

27.5.2022
V pátek 27. 5. 2022 nás naposledy v letošním školním roce navštívily lektorky Verča  a Kája ze Semiramisu. Děti se na téma, které si na minulém setkání vybraly, hodně těšily. Po zahájení a zopakovaní si pravidel jsme si povídali o tom, jak si představujeme ideálního partnera (partnerku), Vyzkoušeli jsme si speed dating. Zde jsme si měli jednu minutu povídat s protějškem na dané téma (svatba, nevěra, sex na prvním rande…). Také jsme se zabývali tím, co si muži myslí o ženách...

Semiramis „Jenom pohled nestačí“

27.5.2022
Třída 8. A absolvovala další blok programu Semiramis. Tentokrát lektorky předávaly informace týkající se intolerance, rasismu, xenofobie, extremismu a subkultur. Žáci vyzkoušeli různé komunikační aktivity, hlavně diskutovali a projevovali postoje k tématu. Při různých aktivitách se žáci učili tolerovat odlišnosti.  Důležitá byla také konfrontace, kde si uvědomovali, jak předsudky, se kterými se běžně setkáváme ve společnosti, ovlivňují celospolečenské vnímání. Těšíme...

Vybíjená – dívky, krajské kolo

27.5.2022
Pátek 27. 5. 2022 byl velkým dnem pro naše čtvrťačky a páťačky. Holky vyhrály okresní kolo ve vybíjené, a tak si vybojovaly právo reprezentovat náš okres na krajském kole. Vyrazili jsme tedy až do Kostelce nad Orlicí plni očekávání. Jsem strašně rád, že jsem měl možnost s děvčaty strávit krásné dopoledne. Kromě toho, že holky převálcovaly zbytek kraje výrazným rozdílem, vlastně pořád ukazovaly, jak jsou skvělé. Žádné hádanice a hašteření … samé úsměvy, radost...

Kalendář akcí

28.6. - úterý
  • Knihovna 3. B
29.6. - středa
  • Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd
30.6. - čtvrtek
  • Zakončení školního roku
Sdílet školní Google calendář

Zobrazit celý kalendářšupem nahoru