Co je u nás nového

Přijmeme učitele/učitelku na 1. stupeň základní školy

14.5.2019
...

Setkání se zástupci sdružení „Sportem proti bariérám“, z.s.

14.6.2019
Ve středu 5. června 2019 uspořádala školní družina ve vestibulu plaveckého bazénu tradiční setkání se zástupci sdružení „Sportem proti bariérám“, na kterém předala našim spoluobčanům s hendikepy výtěžek z prodeje výrobků dětí ŠD a ZŠ na vánočních trzích ve výši 7 000,- Kč, Na oplátku se mohly děti, jak je na těchto setkáních zvykem, seznámit s pravidly hry Boccia a zkusit si ji zahrát. Setkání proběhlo v přátelské a příjemné atmosféře. Čas, který jsme...

Školná výlet - Fajnpark (6.třídy)

14.6.2019
Dne 11. června jsme se rozjeli vlakem do Chlumce nad Cidlinou. Počasí vypadalo slibně a už ve vlaku panovala bezva nálada. Nabití energií jsme se rozutekli do všech koutů Fajnparku a maximálně využili všech atrakcí, které park nabízí. Bezva byla  balónková show. Kvůli extrémním teplotám bylo nutné dodržovat pitný režim a my využili toho, že se mohlo mlsat v podobě ledových tříští a zmrzlin. Fajnpark je prostě fajn.                         Staněk Tadeáš (6. A) Dne 11. 6. 2019...

Školní výlet 3. tříd

11.6.2019
V pátek 31. května vyrazili žáci 3. tříd na očekávaný školní výlet na hrad Kost. Po příjezdu na hrad jsme využili chvíle čekání na svačinku a zakoupení suvenýrů. Od deseti hodin čekal na děti čtyřhodinový program. Nejprve nám sokolník představil několik dravých ptáků, pak následovala prohlídka hradu s výkladem, šermířské vystoupení a hradní trojboj - střelba z luku, hod sekerou a přetahování lanem. Po ukončení programu měly děti opět čas na občerstvení a dokoupení...

Školní výlet 2. tříd

11.6.2019
V úterý 4. června 2019 jsme se vydali s žáky 2. tříd na školní výlet. Naším letošním cílem byly nejprve Bozkovské jeskyně, ve kterých byla většina dětí poprvé. Prohlídka byla zajímavá a dětem se nejvíce líbilo „Peklo“ a „Jezerní dóm“, ve kterém jsme si vyzkoušeli pravou jeskynní tmu. Po svačině a nákupu suvenýrů nás pan řidič převezl autobusem do Mašova, odkud jsme se vydali na pěší procházku Hruboskalskem. Naší první zastávkou byla rozhledna Hlavatice, odkud...

Dopravní výchova (1.třídy)

11.6.2019
Prvňáčci strávili velice hezké dopoledne s panem Řeháčkem na dopravním hřišti. Přichystal nám šlapací autíčka, pohoštění a přizval i policisty. Děti se rozdělily do třech skupin a na střídačku prošly jízdou na hřišti, kde se učily pravidla silničního provozu. Potom opékaly buřty, vyplnily testy a prohlédly si vybavení policejního auta. Mohly si vyzkusit neprůstřelnou vestu a pouta. Děkujeme za pomoc i paní uč. Matoulkové a p. Jeriemu. Za vzornou přípravu děkujeme p. Řeháčkovi.

Dějepisná exkurze (8.A) - Josefov, Kuks

10.6.2019
Dne 6. června jsme se vydali autobusem na školní exkurzi do Jaroměře.  V 7:30 jsme se sešli před školou a společně počkali na příjezd autobusu, který nás odvezl k naší první zastávce, a to k pevnosti Josefov. Zde na nás čekala průvodkyně a začal náš program. Nejprve jsme se rozdělili do skupin a hledali dělové koule, které nahrazovaly naše indicie. Poté jsme hádali suroviny, koření a různé nástroje, které souviseli s tematikou naší skupiny. Po hádání jsme se vypravili na prohlídku...

Pasování na čtenáře (1.A)

10.6.2019
Odpoledne 29. května se prvňáci sešli v městské knihovně, aby byli slavnostně pasováni na čtenáře. Na úvod si děti pro rodiče připravily pásmo básniček k písmenkům abecedy a zazpívaly za doprovodu kytary své oblíbené písničky. Potom následovalo slavnostní „ pasování na čtenáře“ králem Písmenkového království. Každý z dětí si vylosoval hádanku, kterou přečetl a král ho poté pasoval na čtenáře. Celá akce vyvrcholila tím, že si každý prvňáček odnesl svou první...

Poznávání rostlin a živočichů

7.6.2019
V úterý 4. Června se naši žáci Jakub Neuwirth ze 7. A a Natálie Jelínková z 9. A zúčastnili okresního kola soutěže v poznávání rostlin a živočichů v Hořicích. Kuba i Natálka jsou ve svých kategoriích aktuálními vítězi okrskového kola, a tak jsme byli zvědaví, jak se jim bude dařit na okrese. K naší radosti se Natálka v konkurenci dalších třiceti soutěžících umístila na parádním čtvrtém místě a postupuje do kola krajského. Ještě o trochu lépe si vedl Kuba, který...

Ekologický kurz 8. A - Jizerské hory

4.6.2019
Jako každý rok jsme i letos vyrazili na tři dny do Jizerských hor. Během našeho pobytu jsme navštívili Protrženou přehradu na Bílé Desné, osadu Jizerka, přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky, vodopády Jedlový důl a další zajímavá místa. Rozhled do krajiny nám nabídly dvě jizerskohorské tisícovky, Milíře a Bukovec. Také jsme viděli spoustu zajímavých zvířat a rostlin, jako jsou čolek horský, ještěrka živorodá, zmije obecná, rosnatka okrouhlolistá a jiné. Během náročných...

Bohuslavice nad Metují. Hádej, kdo jsem…

4.6.2019
V sobotu 25. května se 10 žáků ze ŠD zúčastnilo výletu do Bohuslavic nad Metují, kde byl v rámci projektu „Kultura a sport v polsko-českých barvách“ připraven bohatý a zajímavý program s názvem „Hádej, kdo jsem“. Zahájení akce se konalo na sokolské zahradě. Následně se děti vydaly na cestu za pohádkovými bytostmi. V průběhu cesty si výletnici vystřídali několik stanovišť a předvedli své dovednosti v jízdě na tříkolce, házení míčkem na cíl, kopání na bránu, chytání...

Školní výlet - Praha (5.třídy)

4.6.2019
27. května se vydaly páté třídy na školní výlet do našeho hlavního města. Prvním cílem bylo Národní divadlo. Ujali se nás průvodci a my jsme si mohli prohlédnout téměř celé divadlo téměř od sklepa až na půdu. Seznámili jsme se s jeho  historií a zajímavostmi. Potom jsme se přesunuli na Petřín kolem sochy Karla Hynka Máchy. Na Petříně na nás čekal výstup po 299 schodech na Petřínskou rozhlednu, z které jsme měli za odměnu výhled na Prahu. Navštívili jsme i Petřínské...

Pasování na čtenáře (1.B)

4.6.2019
29. květen byl pro prvňáčky velmi významný den. Sešli jsme se v knihovně na slavnostním pasování prvňáků na čtenáře králem Písmenkového království – Abecedníkem I. Děti musely ukázat, jak dovedou číst, předvedly i krátký program, luštily hádanky z pohádek. Atmosféra byla velmi slavnostní a při samotném pasování králem i napínavá… Děti musely pokleknout a Abecedník I. je přiložením opravdového meče pasoval do role čtenářů. Každý dostal i unikátní knížku,...

Školní výlet (1. třídy)

4.6.2019
30. května 2019 se žáci prvních tříd vydali na školní výlet. Nejprve navštívili Perníkovou chaloupku, kde si vyslechli změněnou verzi této pohádky, poté Ježibaba ukázala, jak peče perníčky, krotí kouzelné koště. Cesta pokračovala lesem do Ježíškovy ložnice s andílky a po klouzačce sjeli do pekla. Po svačince jsme vystoupali na Kunětickou horu a zhlédli divadelní pohádku „Jak se peče písnička“. Jednotlivé části pohádky se odehrávaly v různých místnostech hradu, takže...

Bláznivý den

31.5.2019
Vítězi Bláznivého dne se stali žáci třídy  9.A (téma: Změna je život). Všem zúčastněným třídám děkujeme za příjemnou "bláznivou" atmosféru. [[[[[gallery:183]]]]]...

„Don Quijote de la mAncha“- Divadlo Klaunika

28.5.2019
Žáci 2. stupně zhlédli netradičně pojatou inscenaci v podání brněnského Divadla Klauniky. Toto představení vtahovalo mladé posluchače do děje typickou absurditou, mystifikací, improvizací, provokací a nezbytnou recesí. Stali se tak součástí hry a posouvali její děj podle přidělených rolí.  Mgr. D. Svobodová [[[[[gallery:180]]]]]...

Exkurze 6.tříd do Miletína

28.5.2019
Ve čtvrtek 23. 5. 2019 vyrazily 6. třídy na literární exkurzi do Miletína, kde putovaly nejen po stopách místního rodáka Karla Jaromíra Erbena. Nejprve jsme se vydali na naučnou stezku K. J. Erbena, prošli jsme místa připomínající jednotlivé balady z Kytice. Prohlédli jsme si například dřevěnou sochu pána na koni připomínající baladu Zlatý kolovrat, popraviště z Dceřiny kletby a také sochu Polednice. Následovala prohlídka rodného domku K. J. Erbena s expozicí z jeho života i díla.

Beseda se spisovatelem P. Stančíkem

28.5.2019
21. 5. 2019 oba páté ročníky navštívily Městskou knihovnu v Nové Pace, kde byla připravena beseda se spisovatelem Petrem Stančíkem, autorem více jak 20 knih pro děti i dospělé, za které získal řadu ocenění, např. cenu Magnesia Litera. Po krátkém představení pan spisovatel přiblížil svoje dětství a vše, co ho provázelo na cestě stát se autorem knih. Beseda byla prokládána autorským čtením z knihy „H2O a tajná vodní mise“. Na závěr děti pokládaly panu spisovateli zajímavé...

Poznej svůj kraj - Tábor

23.5.2019
Poslední exkurzi projektu „Poznej svůj kraj“ jsme věnovali kopcům v okolí Jičína. Ze zastávky Cidlina jsme kolem jam hledačů nerostů vystoupali až ke zbytkům hradu Kozlov. Dále jsme pokračovali k jezírku pod kopcem Tábor a okolo Allainovy věže vystoupali na Tichánkovu rozhlednu. Do Železnice jsme došli přes osadu Kyje a nakonec si prohlédli Valdštejnskou lodžii. Cestou jsme se zaměřili na geologickou minulost oblasti a jako vždy na místní faunu a flóru. Mgr. Rambousek  [[[[[gallery:177]]]]]...

Den Novopacka (3. třídy)

23.5.2019
Žáci 3. tříd se vydali na prohlídku novopacké Klenotnice a Suchardova domu. V Klenotnici jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z geologického vývoje naší planety, prohlédli jsme si stálou expozici drahých kamenů a šperků a také jsme nahlédli do nejvyššího patra Klenotnice, které je věnováno spiritismu. V Suchardově domě jsme zhlédli výstavu obrazů paní Evy Šinkmanové a stálou expozici z historie našeho města. Nejvíce se dětem však líbilo v malém výstavním sále, kde právě...

Poznávání rostlin

22.5.2019
Ve středu 15. 5. se vybraní žáci naší školy zúčastnili okrskového kola v poznávání rostlin. To se konalo jako každý rok v budově Gymnázia v Nové Pace. Velkou radost měla Gabriela Janzáková  ze třetí třídy, která získala krásné první místo ve své kategorii. Kristýna Brumlichová z 9. A skončila čtvrtá a Jakub Neuwirth (7. A) obsadil šesté místo.                                                                        Mgr. Jitka Dolenská, Mgr. Lukáš Rambousek [[[[[gallery:176]]]]]...

Kalendář akcí

16.6. - neděle
 • Maďarsko - výměnný pobyt
17.6. - pondělí
 • Vodácký kurz 9. A
18.6. - úterý
 • Školní výlet - 7. A, Krkonoše
19.6. - středa
 • Školní výlet 4. tříd
20.6. - čtvrtek
 • Hrajeme si i hlavou 4. A
20.6. - čtvrtek
 • Foklórní festival v MKS
20.6. - čtvrtek
 • Knihovna 3. A
20.6. - čtvrtek
 • Slavnostní rozloučení s žáky 9. A, kino
21.6. - pátek
 • Fotbalový turnaj 1. tříd
24.6. - pondělí
 • Pedagogická rada
25.6. - úterý
 • Knihovna 1. A
25.6. - úterý
 • Přehlídka absolventských prací
26.6. - středa
 • Knihovna 2. A, 2. B, 3. B, 4. B
27.6. - čtvrtek
 • Kino 1. až 3. třídy, 5. A
Sdílet školní Google calendář

Zobrazit celý kalendář

šupem nahoru