Co je u nás nového

Sportovní dopoledne v Přibyslavi – 8. třídy

29.6.2022
Předposlední den tohoto školního roku jsme strávili v příjemném prostředí v nedaleké Přibyslavi. Děkujeme manželům Lopatovým za přípravu ohniště a zázemí. Den se i přes hustý ranní déšť vydařil a užili jsme si ho. Budeme se těšit na společné akce a zážitky v 9. ročníku. Třídní učitelky D. Svobodová a V. Kubelová...

Vodácký kurz 2022

24.6.2022
Třídy 9. A a 9. B se 20. – 24. 6. 2022 vydaly na dlouho očekávaný vodácký kurz. Počasí podle předpovědi nemělo být pozitivní, ale přesto se na „vodák“ vydalo 28 žáků, takže všichni kromě dvou. V pondělí kolem 5. hodiny ráno se obě třídy s panem učitelem Mudrákem, panem učitelem Soviarem, panem ředitelem Burkertem a paní zástupkyní Mládkovou sešli na vlakovém nádraží v Nové Pace. Vydali jsme se směrem Vyšší Brod. Samotná cesta byla pro některé z nás velmi obtížná,...

Rozloučení se školním rokem – 1. B

24.6.2022
První školní rok prvňáčků se nachýlil ke konci a my jsme se s ním rozloučili ve společnosti rodičů. Sešli jsme se v pátek 24. 6. 2022 na heřmanickém hřišti, kde jsme měli naplánované soutěžení a také opékání. Bohužel nám počasí příliš nepřálo, jelikož nám hned po opékání začalo pršet. Naštěstí jsme však mohli využít přístřešek u místní klubovny, takže jsme nepřízeň počasí přečkali tam a vše jsme zvládli. Zazpívali jsme si s kytarou několik písniček,...

Dopravní výchova 1. tříd

24.6.2022
V pátek 24. června se žáci 1. tříd zúčastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti v Nové Pace. Pod vedením Jakuba Řeháčka jsme si nejprve dopravní hřiště prošli, připomněli jsme si základní pravidla silničního provozu a znalost dopravních značek. Děti se rozdělily do tří skupin. Postupně si vyzkoušely jízdu na kole nebo v šlapací motokáře. S paní V. Matoulkovou si prošly dopravní značky a dopravní situace, se kterými se děti běžně setkávají. Nechyběla ani návštěva...

Zábavné zakončení školního roku – 1. A

23.6.2022
Ve čtvrtek 23. června se děti z 1. A se svými rodiči vypravily v odpoledních hodinách na heřmanické hřiště. Společně jsme tu zakončili náš první školní rok. Hned na začátku jsme si zazpívali několik písniček a pak už se děti rozeběhly na různá stanoviště, kde si mohly vzájemně porovnat svoji šikovnost, rychlost, zdatnost a zručnost. Za splnění všech disciplín byli všichni odměněni sladkou odměnou a pohoštěním od rodičů. Nechyběl ani táborák a zpěv s kytarou a samozřejmě...

Tajný výlet a stopovaná čtvrťáků

22.6.2022
V úterý jsme podnikli stopovanou, bylo krásné počasí, plnili jsme zajímavé úkoly a zakončili jsme stopovanou hledáním pokladu. Zbytek dopoledne jsme hráli fotbal na hřišti, nebo běhali po lese a pinkali si s míčem. Bylo to prima dopoledne. Druhý den ráno jsme vyrazili na vlak… překvapením bylo kam??? V Lázních Bělohradě jsme navštívili Bažantnici, soutěžili jsme, děti nám zpívaly na podiu a pak jsme šli na Pardoubek. Někteří osvěžili unavené nohy a pokračovali jsme na zmrzlinu...

Školní výlet 1. tříd – ZOO Liberec

22.6.2022
Ve středu 22. června vyrazili prvňáčci na svůj první školní výlet. Cílem naší cesty byla nejstarší zoologická zahrada v České republice – ZOO Liberec. Po příjezdu do ZOO a posilnění svačinkou jsme se rozdělili do dvou skupin. Obě skupiny doprovázeli během prohlídky milí průvodci, kteří nás velmi mile a trpělivě provedli celou zoologickou zahradou. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o všech zvířátkách, o jejich chování, způsobu života a jejich mláďatech. Samozřejmostí...

Školní výlet 2. tříd – Bozkovské jeskyně, Hlavatice, Valdštejn, Hrubá Skála

16.6.2022
Ve čtvrtek 16. června se na svůj školní výlet vypravili žáci druhých tříd. Cílem našeho výletu byly Bozkovské jeskyně, rozhledna Hlavatice, hrad Valdštejn a zámek Hrubá Skála. První zastávkou byla prohlídka dolomitových jeskyní. Děti se od milé průvodkyně dozvěděly mnoho zajímavostí a obdivovaly prostory jeskyní, krápníky různých tvarů i průzračně modré podzemní jezírko. Po prohlídce jeskyní, svačině a nezbytném nákupu suvenýrů nás autobus dovezl pod rozhlednu Hlavatici,...

Exkurze 3.tříd

16.6.2022
Na čtvrtek 16. června měli žáci a žákyně naplánovanou exkurzi v Šestajovicích ve firmě Rodas. Cílem exkurze byly dílny, ve kterých se děti seznámí s vlastnostmi vosku, čokolády a glycerinového mýdla. Ráno jsme vyjeli už v sedm hodin, abychom za dopoledne vše stihli. Nejdříve si děti vyráběly voskové pastelky a glycerinové mýdlo. Pozorovaly temperovaný vosk a glycerin, sledovaly jejich tuhnutí ve formičkách. Potom jsme přešli do svíčkárny, dozvěděli jsme se základní informace...

Školní výlet 5. tříd – Malá Skála

15.6.2022
Ve středu 15. června se páté třídy vydaly vlakem na školní výlet na Malou Skálu. Po příjezdu naše první cesta vedla na skalní hrad Vranov-Pantheon. Po cestě jsme zavítali na skalní vyhlídku, odkud byl krásný výhled nejen na Malou Skálu, protékající řeku Jizeru, ale i do okolí na Suché skály či Drábovnu. Na Vranově jsme prošli parkán, navštívili kapli, dali si občerstvení. Všechny krásy jsme však z technických důvodů nemohli prozkoumat, což je škoda. Část Pantheonu nám...

Parlament – sbírka pro novopacký útulek

14.6.2022
Školní Parlament ZŠ Husitská děkuje všem, kteří se zapojili v minulém týdnu do sbírky pro novopacký útulek. Dne 16. 6. proběhla návštěva útulku ve Štikově a předání nasbíraných věcí i finanční příspěvek ve výši 3100,- Kč.Moc si toho vážíme a děkujeme, že pomáháte!Parlamenťáci...

Slavnostní prezentace absolventských prací

14.6.2022
Dne 14. 6. 2022 se konaly prezentace ročníkových prací. Jedná se o dlouhodobý projekt naší školy, kde žáci posledního ročníku pracují na originální práci z předmětu, který mají rádi. Každý žák dochází na pravidelné konzultace s vedoucím své práce, rozšiřuje si znalosti nebo schopnosti ve vybrané disciplíně a propojuje svoje vědomosti a um s dovednostmi v oblasti IT. Výsledkem bývají velmi zajímavé práce, které nejlepší žáci obhajují při veřejných prezentacích a...

Ekokurz Jizerské hory 8. A

10.6.2022
Druhý letošní ekokurz se uskutečnil opět v Jizerských horách, v oblasti Mariánskohorských bud, na chalupě sdružení přátel přírody Čmelák. S žáky z 8. A jsme postupně prozkoumávali zařízení a fungování velmi staré chalupy a přizpůsobovali se jejím zvláštnostem. Dalo by se mluvit o lehčím kulturním šoku, protože podmínky jsou docela spartánské. Ale s každou další hodinou jsme si postupně zvykali a pobyt si užili. Nechyběly ranní rozcvičky, táborový oheň i živá hudba.

Společné odpoledne s budoucími prvňáky

9.6.2022
Čtvrteční odpoledne 9. června patřilo v naší škole budoucím prvňáčkům. Pro předškoláky, kterých se sešlo 33, byl připraven hodinový program, během kterého se seznámili s učitelkami a s budoucími spolužáky. Kvůli počasí se nakonec společný čas trávil v prostorách školní družiny a tělocvičny. Na začátku jsme se přivítali, zazpívali si společně písničky. Pak se děti rozdělily do dvou skupinek, ve kterých jsme se navzájem všichni představili a plnili pomocí kostky...

Pasování na čtenáře 1. třídy

8.6.2022
Naši nejmladší školáci mají úspěšně první rok školní docházky za sebou. Od 2. pololetí pravidelně navštěvovali Městskou knihovnu v Nové Pace a seznamovali se s pravidly knihovny a půjčování knížek. Také si mohli nějakou knížku vypůjčit domů a s rodiči si ji přečíst. Některé děti čtou knížky již samy. 8. červen se pro ně stal opravdu slavnostním. Sešli jsme se v odpoledních hodinách v Městské knihovně v Nové Pace, kde na děti čekalo „Pasování na čtenáře“.

Školní výlet – 4. třídy

8.6.2022
V letošním roce nás čekal výlet do Kutné Hory – stříbrných dolů, Kostnice v Sedleci, Chrámu svaté Barbory a zámku Kačina. V stříbrných dolech nás ustrojili do plášťů a helmy a procházeli jsme důlními chodbami, kde se dříve těžilo stříbro jen za pomocí krumpáčů a kladiv a práce horníků byla velice těžká. Jejich patronem byla sv. Barbora, podle které byl pojmenovaný chrám. Ten je velice krásný a zajímavostí je, že zdobení kostelních lavic je pokaždé jiné. Moc se...

Ekokurz Jizerské hory 8. B

3.6.2022
První letošní ekologický kurz v Jizerských horách odstartoval pro žáky 8. B ve středu 1. června. Během třídenního pobytu na Mariánskohorských boudách nedaleko Josefova Dolu jsme postupně přivykali netradičnímu prostředí chalupy sdružení přátel přírody Čmelák, kde není k dispozici elektřina ani koupelna a společnost nám dělají všudypřítomné hluboké smrkové lesy. Museli jsme se naučit se o sebe postarat a přizpůsobit se na pár dní životu bez komfortu, na který jsme zvyklí.

Dopravní hřiště

3.6.2022
Již tradičně žáci 4. tříd mají v plánu získání řidičského průkazu pro cyklisty. Pan Řeháček s dětmi nejprve ve škole prošel dopravní předpisy a v pátek jsme vyrazili i s koly na hřiště. Za pomocí policistů skládali žáci jízdu dle předpisů, test a chůzi. Prožili jsme dopoledne plné očekávání, jestli průkaz získáme. A podařilo se to téměř všem. Děkujeme za připravenou akci. M. Bezstarostová...

Školní výlet 3. třídy

2.6.2022
Žáci a žákyně třetích tříd se těšili na čtvrtek 2. června, protože jsme si naplánovali školní výlet. První zastávkou byl Bozkov, kde si děti prohlédly zajímavé Bozkovské dolomitové jeskyně. Většina dětí byla na takové prohlídce poprvé. Návštěvníkům je zpřístupněný okruh 350 m. Všem se líbily podzemní prostory a vše, co viděli – krápníky a také jejich zvláštní tvary, které si vysloužily pojmenování, např. Jeníček a Mařenka, dort politý čokoládou, myš,...

„Jedno končí, druhé začíná“ – Semiramis 9. B

1.6.2022
První červen, Mezinárodní den dětí, byl symbolicky i posledním dnem, kdy jsme se loučili s preventivním programem Semiramis. Téma bloku „Jedno končí, druhé začíná“ uzavřelo celý projekt, který začal v šestém ročníku už na adaptačním kurzu na Pecce. Žáci tam psali dopis „svému já“ a lektorky si je odvezly a uschovaly. A právě na poslední setkání dětem dopisy přivezly. Bylo úžasné sledovat obličeje dětí (smích, údiv, překvapení), co se v nich odehrávalo a vyvolalo...
šupem nahoru