Co je u nás nového

Bruslení 1. třídy

17.12.2021
Od 19. 11. 2021 do 17. 12. 2021 chodili prvňáčci společně se svými staršími spolužáky z 1. stupně každý pátek na bruslení. Někteří z nich stáli na bruslích úplně poprvé a museli tak překonat obavy a strach z něčeho nového a neznámého. Po prvních nejistých krůčcích postupně získávali potřebnou stabilitu a při dalších lekcích si byli již mnohem jistější. Jiní již byli zdatnějšími bruslaři a své dovednosti dále zdokonalovali. Na konci všech pěti lekcí jsme museli...

Vánoce v 1.B

17.12.2021
Celý prosinec si žáci 1. B krátili čekání na Vánoce losováním drobností z adventního kalendáře, vyráběli si vánoční a zimní výzdobu do třídy, ozdobili si stromeček a ve čtvrtek 16. 12. a v pátek 17. 12. 2021 na ně již čekala vánočně laděná dopoledne. Ve skupinkách si tvořili matematický vánoční stromeček, poslechli si příběh o narození Ježíška, každý si vyrobil vánoční svícínek z jablíčka a také nesměl chybět zpěv vánočních koled. Tuto činnost nám zpestřil...

Vánoční básně

17.12.2021
Vánoční čas je nekrásnějším obdobím v roce. To bezpochyby potvrdili i žáci 6. ročníku, když při hodinách českého jazyka a literatury tvořili vlastní, originální básně s vánoční, zimní nebo adventní tematikou. Vznikly básně, ze kterých je patrné, že se na svátky už moc těší. Zpříjemněte si s nimi vánoční čas i vy a posuďte sami, jak se jim básničky povedly.Mgr. Daneta SvobodováŠtědrý večerBarbora Pyciaková 6.BŽádný smutek žádný pláč,Vánoce jsou tady zas.Všude...

Vánoční tvoření s polskými přáteli

10.12.2021
Dne 10. 12. 2021 k nám do deváté třídy zavítala delegace z Polska. Žáci a žákyně se zúčastnili online vánočního tvoření s polskými žáky, na které zavítali i dva zástupci z městského úřadu – p. Haklová a p. Benč. Dětem byly předány upomínkové předměty a materiály na výrobu překrásných vánočních svícnů. Děti pracovaly kreativně a s velkým zápalem, na jejich tvářích byla vidět spokojenost.PhDr. Š. Hetfleischová a BcA. M. Grafková...

Právní povědomí – beseda s Policií ČR

7.12.2021
Dne 7. 12. 2021 nás již podruhé v tomto školním roce navštívil policista nprap. Aleš Brendl. Tentokrát k nám zavítal s programem „Právní povědomí“. Žáci a žákyně z 9. ročníků se měli možnost dozvědět, jaký rozdíl je mezi přestupkem a trestním činem. Dozvěděli se, co je rizikové chování, pokus o trestný čin, příprava trestného činu a v návaznosti na to, jaké existují sankce a tresty u mladistvých, jaká jsou výchovná, ochranná a trestní opatření. Dále vysvětlil...

Mikulášská nadílka ve druhých třídách

6.12.2021
Mikuláš s andílkem a čerty navštívili žáky druhých tříd. Mikuláš děti chválil za velké pokroky ve škole, za zlepšení čtení i psaní a matematiku. Naopak kladl důraz, aby hlavně někteří více četli a věnovali se knížkám z knihovny. Domlouval dětem, aby ve třídě nedocházelo k potyčkám a dohadům a aby na sebe jako kamarádi byli hodní. Poté je vystrašili i čerti, kterým se mírné poznámky nelíbily, ale děti se nedaly a na oplátku čertům zazpívaly písničku Prosinec od...

Mikuláš na naší škole – 1. třídy

6.12.2021
V pondělí 6. prosince zavítal do 1. tříd Mikuláš. Samozřejmě nepřišel sám, ale v doprovodu krásného anděla a tří strašidelných čertů. Děti se zpočátku čertů bály, ale společně jsme strach překonali. Mikuláš moc dobře věděl, jak se dětem ve škole daří a jak se chovají. Za jejich velkou snahu je moc pochválil. Ale čertům se nelíbilo, že i někdo někdy „vystrkuje růžky“. Děti slíbily, že všechny svoje chyby napraví a polepší se. Společně jsme zazpívali písničku...

Slavnost slabikáře – 1. třídy

2.12.2021
Čtvrtek 2. prosince 2021 byl pro naše prvňáčky významným dnem, jelikož dostali svou první knížku – Slabikář. Předtím však museli prokázat několik dovedností – splnit pět úkolů od kouzelníka Nečtenáře a vysvobodit zakletou princeznu Julinku. Všechny děti se opravdu při plnění úkolů snažily a princeznu nakonec vysvobodily. Za odměnu dostaly od svých paní učitelek Slabikář, na který se moc těšily, a pamětní list na tento slavnostní den. Ať našim malým čtenářům dělá...

Keltské obydlí

30.11.2021
Žáci 4. A se rádi účastní zajímavých projektů. Během října a listopadu se zaměřili na keltské obydlí.Mgr. Lea Cilerová4. A měla za úkol v rámci předmětu Vlastivědy nakreslit nebo vyrobit keltské obydlí. Mohli pracovat samostatně nebo ve skupinkách. – Eva CoganováKeltské obydlí jsme vytvořili ze špejlí a tyček od nanuků. Práce nám trvala asi dva týdny. Výtvor se nám nakonec podařil. – Petr Bílek (Pavla Vágenknechtová, Klára a Petr Zimmermannovi)3D model Keltského obydlí...

Dílna v DDM 1.A

18.11.2021
Ve čtvrtek 18. listopadu se 1. A vydala na výtvarnou dílničku do DDM. Pod vedením paní Končické děti vytvořily pomocí krakelování a ubrouskové techniky krásné obrázky s vánočními motivy, kterými o Vánocích potěší své nejbližší. Děkujeme paní Končické za hezké tvoření a příjemně strávený čas v DDM.Mgr. Ilona Burkertová ...

Dílna v DDM 1.B

11.11.2021
Ve čtvrtek 11. 11. 2021 se vydali žáci 1. B v doprovodu své paní učitelky a paní asistentky do DDM v Nové Pace, kde na ně již čekala paní A. Končická, která si pro ně připravila zajímavé vánočně laděné tvoření. Děti pracovaly se zaujetím, práce jim šla pěkně od ruky a brzy se jim pod rukama objevil krásný vánoční obrázek, kterým budou moci obdarovat své blízké.Tvoření všechny bavilo a obrázky se jim moc povedly. Děkujeme paní A. Končické za přípravu a příjemné vedení.P.

Bobřík informatiky 2021

10.11.2021
V letošním roce jsme se připojili k téměř tisícovce dalších škol a zúčastnili se národního kola 14. ročníku mezinárodní soutěže Bobřík informatiky. Soutěž si klade za cíl seznamovat žáky s různými informatickými problémy a s tím, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají v online testu na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Novinkou letošního ročníku...

Dýňování

22.10.2021
Na pátek 22.října se těšili všichni žáčci, kteří chodí do ŠD. Konala se totiž tradiční a velmi oblíbená akce – Dýňování. Hned po obědě se děti převlékly do zástěr a vybavené lžícemi a dobrou náladou se pustily do radostného tvoření.Holky a kluci si vyzkoušeli, co všechno se dá vytvořit z dýní různých druhů, velikostí, tvarů a barev. Velké dýně byly vydlabané, okrasné přeměněné v obludy, zvířátka a skřítky. Žáci také stříhali, lepili a skládali z papírů...

Policie ČR – preventivní protidrogový program „Tvoje cesta načisto“

15.10.2021
Policie ČR naši školu navštívila s novým preventivním programem „Tvoje cesta načisto“. Ten je zaměřený na problematiku drog. Žáci 8. a 9. ročníků se formou interaktivní přednášky spojenou s promítáním skutečného příběhu, skupinové práce a soutěžními otázkami seznámili s trestněprávní odpovědností v důsledku užívaní návykových látek. Program měl u žáků velký ohlas a pozitivní reakce. Děkujeme nprap. Aleši Brendlovi za profesionální přístup a velice zajímavý...

Okrskový florbalový turnaj dívek (6. – 7. třídy)

15.10.2021
Po dlouhé covidové pauze se letošní rok uskutečnil první ze sérií florbalových turnajů mezi školami. Prvním z nich se stal okrskový florbalový turnaj dívek kategorie III. D (6. – 7. třídy). Klání proběhlo na naší škole v pátek 15. října 2021. Celkem se zúčastnily tři školy – domácí ZŠ Husitská, Nová Paka; ZŠ a MŠ Pecka a Masarykova ZŠ Stará Paka. Vzhledem k nižšímu počtu hrajících celků se hrálo systémem dvoukolým v jedné společné skupině. Naše dívky nastoupily...

Guatemala – Země mezi sopkami a oceány

11.10.2021
Další ze série nezapomenutelných besed s Lenkou a Václavem Špillarovými proběhla v naší škole v pondělí 11. října 2021. Žáci 7. – 9. ročníku měli možnost zaposlouchat se do úžasného vyprávění o Guatemale, jednom ze států Střední Ameriky, a zároveň sledovat spoustu nádherných fotografií, které doplnily kolorit daného regionu. Přírodní krásy v podobě jedné z nejvyšších guatemalských sopek Acatenango, ponorná řeka Cahabon, pobřeží Karibského moře, pozůstatky unikátní...

Perníková chaloupka – 1. třídy

8.10.2021
Čas letí jako vítr a od 1. září, kdy prvňáčci poprvé usedli do školních lavic, uběhl již více než měsíc. Děti si zvykají na školní režim a postupně vstupují společně se svými p. učitelkami do tajů školního vzdělávání.V hodinách českého jazyka se v měsíci září zabývaly pohádkovým světem, na který navázaly svou první exkurzí do Perníkové chaloupky u Kunětické hory, kam vyrazily v pátek 8. října 2021. Aby se dostaly do Království perníku, musely hned po příjezdu...

Exkurze Josefov – Kuks (8. třídy)

6.10.2021
V rámci předmětu dějepis se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze do barokních pamětihodností, konkrétně do pevnosti Josefov a na hospital Kuks. Cílem exkurze bylo seznámit žáky s barokní kulturou regionu v návaznosti na výuku dějepisu. První destinací našeho putování bylo pevnostní město Josefov, kde žáci absolvovali program Ideální pevnostní město. Program byl pro všechny velice atraktivní, jelikož žáci rozděleni na skupiny (dělostřelci, zásobovači, minéři, řemeslníci...

Semiramis 7. třídy

1.10.2021
Žáci sedmého ročníku v pátek 1. 10. 2021 absolvovali celkově již třetí blok Centra primární prevence SEMIRAMIS s názvem Táhneme za jeden provaz. Blok byl zaměřen na komunikaci a spolupráci žáků v třídním kolektivu, ve kterém se využívalo skupinových aktivit. Hlavní a především nejatraktivnější se stala hra Vesmírné moduly, která všechny zúčastněné velice zaujala. Program se žákům obou tříd líbil a těší se na další setkání.Mgr. Josef Soviar...

Stavíme domečky pro skřítky

24.9.2021
Jak trávíme čas ve ŠD? Rozhodně se nenudíme, užíváme si pohybu na zahradě a terase, zpíváme a tančíme, hrajeme hry nebo stavíme ze stavebnic, tvoříme úchvatná díla při pracovních a výtvarných činnostech.Tradiční a dětmi velmi oblíbenou akcí u nás ve ŠD je „Stavení domečků pro lesní skřítky.“ 24. září jsme se vydali na vycházku do hájku. Les je nyní plný přírodnin, a tak stavění domečků šlo dětem pěkně od ruky. Využily stromů či pařezů, větších větví,...

Kalendář akcí

24.1. - pondělí
 • Školní kolo Zeměpisné olympiády
26.1. - středa
 • OK Matematické olympiády 5. a 9. tříd
28.1. - pátek
 • Semiramis v 8. A a 9. A
4.2. - pátek
 • Pololetní prázdniny
8.2. - úterý
 • Lyžáček 2. a 3. tříd
9.2. - středa
 • Lyžáček 2. a 3. tříd
10.2. - čtvrtek
 • Lyžáček 2. a 3. tříd
11.2. - pátek
 • Školní lyžařské závody
21.2. - pondělí
 • Jarní prázdniny
22.2. - úterý
 • Jarní prázdniny
23.2. - středa
 • Jarní prázdniny
24.2. - čtvrtek
 • Jarní prázdniny
25.2. - pátek
 • Jarní prázdniny
Sdílet školní Google calendář

Zobrazit celý kalendářšupem nahoru