Ředitelské volno

2.12.2021

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsem se rozhodl po konzultaci s vedením města vyhlásit na dny 20. – 22. 12. 2021 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ředitelské volno.

Věřím, že se podaří situaci stabilizovat a že se po Novém roce sejdeme v lepších časech. Proto Vám přeji klidný advent a pohodové prožití vánočních svátků. V roce 2022 ať se Vám daří dle Vašich přání.

S úctou

Mgr. Zdeněk Burkert, ředitel školy

Co je u nás nového

Dílna v DDM 1.A

18.11.2021
Ve čtvrtek 18. listopadu se 1. A vydala na výtvarnou dílničku do DDM. Pod vedením paní Končické děti vytvořily pomocí krakelování a ubrouskové techniky krásné obrázky s vánočními motivy, kterými o Vánocích potěší své nejbližší. Děkujeme paní Končické za hezké tvoření a příjemně strávený čas v DDM.Mgr. Ilona Burkertová ...

Dílna v DDM 1.B

11.11.2021
Ve čtvrtek 11. 11. 2021 se vydali žáci 1. B v doprovodu své paní učitelky a paní asistentky do DDM v Nové Pace, kde na ně již čekala paní A. Končická, která si pro ně připravila zajímavé vánočně laděné tvoření. Děti pracovaly se zaujetím, práce jim šla pěkně od ruky a brzy se jim pod rukama objevil krásný vánoční obrázek, kterým budou moci obdarovat své blízké.Tvoření všechny bavilo a obrázky se jim moc povedly. Děkujeme paní A. Končické za přípravu a příjemné vedení.P.

Bobřík informatiky 2021

10.11.2021
V letošním roce jsme se připojili k téměř tisícovce dalších škol a zúčastnili se národního kola 14. ročníku mezinárodní soutěže Bobřík informatiky. Soutěž si klade za cíl seznamovat žáky s různými informatickými problémy a s tím, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají v online testu na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Novinkou letošního ročníku...

Dýňování

22.10.2021
Na pátek 22.října se těšili všichni žáčci, kteří chodí do ŠD. Konala se totiž tradiční a velmi oblíbená akce – Dýňování. Hned po obědě se děti převlékly do zástěr a vybavené lžícemi a dobrou náladou se pustily do radostného tvoření.Holky a kluci si vyzkoušeli, co všechno se dá vytvořit z dýní různých druhů, velikostí, tvarů a barev. Velké dýně byly vydlabané, okrasné přeměněné v obludy, zvířátka a skřítky. Žáci také stříhali, lepili a skládali z papírů...

Policie ČR – preventivní protidrogový program „Tvoje cesta načisto“

15.10.2021
Policie ČR naši školu navštívila s novým preventivním programem „Tvoje cesta načisto“. Ten je zaměřený na problematiku drog. Žáci 8. a 9. ročníků se formou interaktivní přednášky spojenou s promítáním skutečného příběhu, skupinové práce a soutěžními otázkami seznámili s trestněprávní odpovědností v důsledku užívaní návykových látek. Program měl u žáků velký ohlas a pozitivní reakce. Děkujeme nprap. Aleši Brendlovi za profesionální přístup a velice zajímavý...

Okrskový florbalový turnaj dívek (6. – 7. třídy)

15.10.2021
Po dlouhé covidové pauze se letošní rok uskutečnil první ze sérií florbalových turnajů mezi školami. Prvním z nich se stal okrskový florbalový turnaj dívek kategorie III. D (6. – 7. třídy). Klání proběhlo na naší škole v pátek 15. října 2021. Celkem se zúčastnily tři školy – domácí ZŠ Husitská, Nová Paka; ZŠ a MŠ Pecka a Masarykova ZŠ Stará Paka. Vzhledem k nižšímu počtu hrajících celků se hrálo systémem dvoukolým v jedné společné skupině. Naše dívky nastoupily...

Guatemala – Země mezi sopkami a oceány

11.10.2021
Další ze série nezapomenutelných besed s Lenkou a Václavem Špillarovými proběhla v naší škole v pondělí 11. října 2021. Žáci 7. – 9. ročníku měli možnost zaposlouchat se do úžasného vyprávění o Guatemale, jednom ze států Střední Ameriky, a zároveň sledovat spoustu nádherných fotografií, které doplnily kolorit daného regionu. Přírodní krásy v podobě jedné z nejvyšších guatemalských sopek Acatenango, ponorná řeka Cahabon, pobřeží Karibského moře, pozůstatky unikátní...

Perníková chaloupka – 1. třídy

8.10.2021
Čas letí jako vítr a od 1. září, kdy prvňáčci poprvé usedli do školních lavic, uběhl již více než měsíc. Děti si zvykají na školní režim a postupně vstupují společně se svými p. učitelkami do tajů školního vzdělávání.V hodinách českého jazyka se v měsíci září zabývaly pohádkovým světem, na který navázaly svou první exkurzí do Perníkové chaloupky u Kunětické hory, kam vyrazily v pátek 8. října 2021. Aby se dostaly do Království perníku, musely hned po příjezdu...

Exkurze Josefov – Kuks (8. třídy)

6.10.2021
V rámci předmětu dějepis se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze do barokních pamětihodností, konkrétně do pevnosti Josefov a na hospital Kuks. Cílem exkurze bylo seznámit žáky s barokní kulturou regionu v návaznosti na výuku dějepisu. První destinací našeho putování bylo pevnostní město Josefov, kde žáci absolvovali program Ideální pevnostní město. Program byl pro všechny velice atraktivní, jelikož žáci rozděleni na skupiny (dělostřelci, zásobovači, minéři, řemeslníci...

Semiramis 7. třídy

1.10.2021
Žáci sedmého ročníku v pátek 1. 10. 2021 absolvovali celkově již třetí blok Centra primární prevence SEMIRAMIS s názvem Táhneme za jeden provaz. Blok byl zaměřen na komunikaci a spolupráci žáků v třídním kolektivu, ve kterém se využívalo skupinových aktivit. Hlavní a především nejatraktivnější se stala hra Vesmírné moduly, která všechny zúčastněné velice zaujala. Program se žákům obou tříd líbil a těší se na další setkání.Mgr. Josef Soviar...

Stavíme domečky pro skřítky

24.9.2021
Jak trávíme čas ve ŠD? Rozhodně se nenudíme, užíváme si pohybu na zahradě a terase, zpíváme a tančíme, hrajeme hry nebo stavíme ze stavebnic, tvoříme úchvatná díla při pracovních a výtvarných činnostech.Tradiční a dětmi velmi oblíbenou akcí u nás ve ŠD je „Stavení domečků pro lesní skřítky.“ 24. září jsme se vydali na vycházku do hájku. Les je nyní plný přírodnin, a tak stavění domečků šlo dětem pěkně od ruky. Využily stromů či pařezů, větších větví,...

Čtvrťáci se zapojili do Albi výzvy „Škola hrou“

24.9.2021
Žáci čtvrtých tříd se s chutí a vervou zapojili do pětidenní výzvy od ALBI – Škola hrou. Plnili zajímavé úkoly a svůj projekt zaslali do soutěže. PŘETAHOVANÁ, KAMÍNKOVÁNÍ, KOMIKSOVÝ PŘÍBĚH, ČTENÍ MALÝM DĚTEM A ROZDÁVÁNÍ SMAJLÍKŮ nás hodně bavilo. Užili jsme si to a možná, že přijde i výhra …Mgr. M. Bezstarostová, Mgr. L.Cilerová ...

Přednáška na úřadě – 9. A, 9. B

23.9.2021
Dne 23. 9. 2021 jsme navštívili Městský úřad v Nové Pace. Nejprve se slova ujala paní matrikářka M. Fajferová a seznámila nás s náplní své práce. Ukázala nám staré matriční knihy (dokonce z roku 1871) i současné knihy narození a úmrtí, kterými jsme mohli listovat. Další část přednášky byla věnována občanským průkazům. Od paní Z. Švorcové jsme se dozvěděli, co všechno občanský průkaz obsahuje (novinkou jsou od 2. srpna letošního roku i otisky prstů), kdy se stříhá...

Literární exkurze 6. A, B do Miletína

23.9.2021
6. třídy se vydaly 23. září na literární exkurzi do Miletína. Putovali jsme po stopách místního rodáka Karla Jaromíra Erbena. Cílem byla naučná stezka K. J. Erbena – místa připomínající jednotlivé balady z Kytice. Prohlédli jsme si dřevěnou sochu pána na koni (balada Zlatý kolovrat), popraviště (Dceřina kletba) a také sochu Polednice. Následovala prohlídka rodného domku K. J. Erbena s expozicí z jeho života i díla. Žáci plnili úkoly a zjišťovali potřebné informace do pracovních...

Hvězdárna a planetárium HK, Planetární stezka

23.9.2021
Třídy 5. A, B společně vyrazily na exkurzi do planetária v Hradci Králové. V hlavní budově na nás čekal program o 3 částech: Co můžu vidět na denní/noční obloze, Planety – výlet do vesmíru (Sluneční soustava) a film Voyagers (o vesmírných sondách). Následně se skupina rozdělila na třídy. Jedna třída šla nejprve do hvězdárny k dalekohledu, kde se mimo jiné dozvěděli, proč je nebezpečné pozorovat Slunce dalekohledem. Potom se žáci přesunuli k Telluriu N (model Slunce, Země,...

Poznej svůj kraj – 6. AB Prachovské skály

21.9.2021
Se šesťáky jsme vyrazili na exkurzi do Českého ráje. Naším cílem bylo začít poznávat chráněná území regionu a seznámit se blíže s přírodou Prachovských skal. Po krátké rozcvičce jsme z Hrdoňovic vyrazili po turistické trase k zřícenině hradu Pařez. Cestou jsme určovali přírodniny, hlavně rostliny. V Prachovských skalách jsme si prohlédli pískovcové skalní věže a řekli si o historii jejich vzniku. Po naučné stezce jsme došli na zastávku v Jinolicích, odkud jsme se vrátili...

Exkurze do pravěku

20.9.2021
20. září 2021 si vyrazili čtvrťáci do pravěku. Muzeum ve Všestarech nás velice nadchlo. Jedna třída se vypravila do pravěku jako „lovci“ a druhá jako „zemědělci“. Lovci vyzkoušeli hod oštěpem, zemědělci drtili zrní, obdělávali pole, opracovávali dřevo.Náramně jsme si to všichni užili. Cestou zpět jsme ještě zastavili v Hořicích – městě kamenné krásy a prohlédli si Gothardský vrch s velkým množstvím soch.Mgr. M. Bezstarostová a Mgr. L.Cilerová...

Poznej svůj kraj – 8. AB Hruboskalsko

15.9.2021
Exkurze nás zavedla do malebné krajiny Českého ráje. Chtěli jsme si prohlédnout přírodu v oblasti přírodní rezervace Hruboskalsko. Pěšky jsme vyrazili z Turnova, kde nás zaujal rodný dům Jana Patočky, u kterého jsme si stručně připomněli jeho význam pro českou filosofii. Zastávku u židovského hřbitova jsme věnovali židovské historii a kultuře. Pak jsme vystoupali na rozhlednu Hlavatice, navštívili skalní reliéfy kolem Kopicova statku a prohlédli si arboretum Bukovina. Zajímal nás...

Exkurze na Kumburk

10.9.2021
V pátek 10. září se za krásného slunečného počasí druhé třídy vydaly poznávat blízké okolí Nové Paky. Naším cílem byl výšlap na zříceninu hradu Kumburk.Cestou jsme pozorovali přírodu, poznávali stromy a rostliny, hledali jsme poklad, který pro nás jako překvapení na cestě ukryla maminka Natálky Sekotové. Také jsme se snažili různými kvítky, lístečky a kousky přírodnin zaplnit malou „ malířskou paletu“. Tato činnost děti opravdu velmi bavila a samy byly překvapené,...

Poznej svůj kraj – 7. AB Kumburk

9.9.2021
Cílem terénní exkurze byly dva výrazné čedičové kopce v okolí Nové Paky - Kumburk a Bradlec. Vyrazili jsme od školy po Máchově stezce směrem na Brdo. V lese před sjezdovkou jsme si trochu zacvičili, ale hlavně jsme cestou určovali přírodniny okolo nás. Povídali jsme si také o geologické historii oblasti a o pitné vodě. Na Bradleci jsme si ukázali zvětralý čedič a zbytky bučiny. Exkurzi jsme zakončili v Nové Vsi nad Popelkou, odkud jsme se vrátili vlakem zpět do Nové Paky. Žáci...

Kalendář akcí

8.12. - středa
  • Knihovna 4. A
9.12. - čtvrtek
  • Knihovna 2. A
9.12. - čtvrtek
  • Knihovna 2. B
10.12. - pátek
  • Bruslení 1. stupeň
17.12. - pátek
  • Bruslení 1. stupeň
Sdílet školní Google calendář

Zobrazit celý kalendářšupem nahoru