Přejít k hlavnímu obsahu
Digitalizujeme školu – NPO/3.1/173-174

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
– k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti);
– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Šablony I – Zlepšení kvality výuky v ZŠ Nová Paka

Projekt „Šablony I – Zlepšení kvality výuky v ZŠ Nová Paka“ byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem ve škole.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004196

Digitalizujeme školu – NPO/3.1/172

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

Dovybavení odborných učeben ZŠ Husitská Nová Paka

Projekt „Dovybavení odborných učeben ZŠ Husitská Nová Paka“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu. Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016113 Předmětem projektu je dovybavení odborných učeben pro zvýšení kvality vzdělávání žáků v odborných předmětech v souladu s klíčovými kompetencemi IROP. Pořízeno bude materiálně-technické …

Přečíst celý příspěvek »

Doučování žáků škol – NPO/3.2.3

Doučování žáků škol je spolufinancováno Evropskou unií. Jde o realizaci investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Šablony III – Zlepšení kvality výuky

Projekt ŠABLONY III – ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ NOVÁ PAKA je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018806

Modernizace sborovny – stavební práce

ZD – Výzva k podání cenové nabídky Příloha č. 1 – Krycí list nabídky Příloha č. 2 – Vzor – Čestné prohlášení o poddodavatelích Příloha č. 3 – Vzor – Čestné prohlášení o nabídkové ceně Příloha č. 4 – Smlouva o dílo Příloha č. 5 …

Přečíst celý příspěvek »

Modernizace sborovny – dodávky

ZD – Výzva k podání cenové nabídky Příloha č. 1 – Krycí list nabídky Příloha č. 2 – Vzor – Čestné prohlášení o poddodavatelích Příloha č. 3 – Vzor – Čestné prohlášení o nabídkové ceně Příloha č. 4 – Smlouva o dílo Příloha č. 5 …

Přečíst celý příspěvek »

Vybavení odborné učebny školních dílen a modernizace počítačové učebny ZŠ Nová Paka, Husitská

Projekt „Vybavení odborné učebny školních dílen a modernizace počítačové učebny ZŠ Husitská Nová Paka“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.   Hlavním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných předmětů a podpory práce s digitálními technologiemi. V neposlední …

Přečíst celý příspěvek »