Přejít k hlavnímu obsahu

Činnost školního psychologa

Školní psycholog nabízí žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům poradenskou péči, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a z koncepce školního poradenského pracoviště školy ZŠ Husitská, Nová Paka.

Práce školního psychologa se řídí zákonnými normami i etickým kodexem školních psychologů. Všechny služby školního psychologa jsou žákům a rodičům školy poskytovány bezplatně.

Typické aktivity školního psychologa zahrnují:

  • spolupráci s učiteli při vyhledávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
  • vedení třídnických a intervenčních hodin spolu s učitelem
  • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které psychologa samo vyhledá nebo jemuž kontakt doporučí učitel (v případě, že chce žák s psychologem dlouhodobě pracovat, musí o tom být informováni rodiče, přičemž si psycholog musí vyžádat jejich písemný souhlas)
  • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitlo v psychicky mimořádně náročné situaci
  • mapování vztahů ve třídách, konzultace výsledků s třídními učiteli a následná práce s třídními kolektivy
  • provádění anketních šetření, které se týkají vztahů mezi žáky, případně žáky a učiteli a konzultování výsledků s pedagogy
  • preventivní programy pro třídy zaměřené na budování dobrých vztahů, spolupráci dětí a posílení vztahů žáciučitelé

V případě individuálního psychologického vyšetření dítěte, zařazení dítěte do dlouhodobé péče školního psychologa nebo při jakékoli další individuální práci s dítětem školní psycholog zákonné zástupce vždy předem informuje a vyžádá si jejich písemný individuální souhlas.

Informovaný souhlas s poskytnutím individuální psychologické služby

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, prosím, kontaktujte školní psycholožku Mgr. Jitku Zoru Červenou prostřednictvím systému Komens nebo e-mailem na adresu cervena@skolahusitska.cz