Přejít k hlavnímu obsahu

Alergeny

Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré pokrmy byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

EU specifikovalo 14 hlavních alergenů, které podléhají legislativnímu označení. Alergeny jsou označeny na jídelním lístku číslem u jednotlivých pokrmů.

Seznam alergenů