Přejít k hlavnímu obsahu

Dokumenty školy

Formuláře ke stažení

 • Oznámení o uvolnění žáka z vyučování   PDF   DOC
 • Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu   PDF   DOC
 • Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova   PDF   DOC
 • Oznámení o uvolnění žáka z vyučování – zjednodušené   PDF   DOC
 • Oznámení o uvolnění žáka z družiny – zjednodušené   PDF   DOC

Výroční zprávy školy

 • Výroční zpráva za školní rok 2021/2022   PDF
 • Výroční zpráva za školní rok 2019/2020   PDF
 • Výroční zpráva za školní rok 2018/2019   PDF
 • Výroční zpráva za školní rok 2017/2018   PDF
 • Výroční zpráva za školní rok 2016/2017   PDF
 • Výroční zpráva za školní rok 2015/2016   PDF
 • Výroční zpráva za školní rok 2014/2015   PDF
 • Výroční zpráva za školní rok 2013/2014   PDF
 • Výroční zpráva za školní rok 2012/2013   PDF
 • Výroční zpráva za školní rok 2011/2012   PDF
 • Výroční zpráva za školní rok 2010/2011   PDF

Školní vzdělávací program

Řády školy

 • Školní řád   PDF
  • Příloha A – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků   PDF
  • Příloha B – Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy   PDF
  • Příloha C – Krádeže, vandalismus   PDF
  • Příloha D – Evidence úrazů   PDF
 • Vnitřní řád školní družiny   PDF

Ochrana osobních údajů

 • Informace o zpracování osobních údajů   PDF