Přejít k hlavnímu obsahu

Zateplení části budovy a vybavení ZŠ Husitská

V loňském roce proběhla dlouho plánovaná stavební akce, při které došlo k opravě a zateplení východní stěny budovy MVD, kterou provedla stavební firma NADOZ s.r.o. Nová Paka. Jednalo se o závěrečnou etapu rekonstrukce, která byla zahájena již v roce 2014.

Máme velkou radost z toho, že stavební firma odvedla svoji práci řádně, v domluveném termínu i kvalitě. Vzhledem k tomu, že většina prací probíhala venku a během prázdnin, nedošlo k žádnému omezení činnosti školy.

Druhou částí tohoto projektu bylo vybavení čtyř tříd interaktivními dotykovými panely. Tyto panely budou využívat vyučující společně s žáky při výuce na 2. stupni. Věříme, že nám pomohou k dalšímu zkvalitnění výuky na naší škole.

Dalším krokem při modernizaci školy bude vybavení školy robotickými stavebnicemi a 3 D tiskárnami. Tímto krokem chceme podpořit přechod na nový způsob výuky informatiky v souladu se zaváděním nového RVP.

Na tuto akci pod názvem „Zateplení části budovy a vybavení ZŠ Husitská“ byla podaná žádost o dotaci na opatření Podpora venkovských oblastí v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána do Českého ráje, výše poskytnuté dotace činí 391 200,- Kč. Celková cena veřejné zakázky činila 708 685,- Kč.
           
Mgr. Zdeněk Burkert
ředitel školy