Přejít k hlavnímu obsahu

Vybavení odborné učebny školních dílen a modernizace počítačové učebny ZŠ Nová Paka, Husitská

Projekt „Vybavení odborné učebny školních dílen a modernizace počítačové učebny ZŠ Husitská Nová Paka“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných předmětů a podpory práce s digitálními technologiemi. V neposlední řadě pak zajištění bezbariérového přístupu do vybudovaných odborných učeben formou schodolezu. Škola má vybudované bezbariérové sociální zařízení.

V rámci projektu bude vybavena či modernizována odborná počítačová učebna pro výuku práce s digitálními technologiemi, znalost práce s PC (pořízeny budou nové PC stanice včetně monitoru, klávesnice, myše – tvořící funkční celek). Dále bude vybavena učebna školních dílen učebními pomůckami, tj. 8 sad obráběcích strojů).

Cílem projektu je dále zajistit bezbariérový přístup do odborných učeben pořízením schodolezu.

Nově vybudované prostory budou přístupny všem skupinám osob, v souladu se současnými trendy v základním vzdělávání v návaznosti na platnou legislativu ČR. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (v oblasti technických a řemeslných oborech, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

 

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení a podpoře klíčových kompetencí IROP v návaznosti na školní vzdělávací program.