Přejít k hlavnímu obsahu

Dovybavení odborných učeben ZŠ Husitská Nová Paka

Projekt „Dovybavení odborných učeben ZŠ Husitská Nová Paka“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu. Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016113

Předmětem projektu je dovybavení odborných učeben pro zvýšení kvality vzdělávání žáků v odborných předmětech v souladu s klíčovými kompetencemi IROP.

Pořízeno bude materiálně-technické vybavení do učebny digitálních technologií a do učebny školních dílen. Projekt řeší zvýšení digitální gramotnosti žáků. Na základě pořízení tohoto vybavení bude možné rozšířit  výuku v oblasti ICT a digitálních technologií, podpořit vzdělávání žáků v technických a řemeslných oborech.

Hlavním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných předmětů a podpory práce s digitálními technologiemi v návaznosti na RVP pro základní vzdělávání a jeho aktualizaci v roce 2021.

Doba realizace projektu: fyzická realizace projektu je plánována v roce 2022.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Plánované aktivity projektu jsou v souladu se školním vzdělávacím programem školy.