Přejít k hlavnímu obsahu

Prevence kriminality 9.A

Součástí výuky občanské výchovy v 9. ročníku jsou témata vztahující se k otázkám trestního práva, trestných činů, práv a povinností občana. 5. února k nám do školy zavítal pan Ing. M. Pačesný, který pracuje více jak 20 let jako vychovatel a koordinátor práce s lidmi ve výkonu trestu v nedaleké věznici Valdice. V první části programu zazněla autorská píseň pana Pačesného, která navodila nejen přátelskou atmosféru, ale i téma kriminality a autorských práv. Dále následovaly informace z trestního řádu ČR, například i o současném velmi diskutovaném stalkingu a také snižování trestní odpovědnosti mladistvých. Se žáky se podělil i o zkušenosti s nápravou vězňů. Děkujeme panu Pačesnému za čas a zajímavé povídání.

Mgr. Daneta Svobodová