Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis 9.A

Deváťáci absolvovali závěrečný blok Centra primární prevence Semiramis s názvem „ Na tělo “. Problematika partnerství a prevence rizikového sexuálního chování se týká hlavně dospívajících, kteří mají spoustu otázek. Všechny aktivity směřovaly k odkrývání různých témat, postojů a také nepravd. Profesionální přístup našich mladých lektorů a prezentování intimních témat žáci hodnotili velmi pozitivně. Zajímavým zpestřením bylo čtení dopisů, které si žáci napsali v  6. ročníku. Zavzpomínali jsme s úsměvem i na předchozí bloky od 6. do 9. třídy. Na závěr se lektoři s žáky rozloučili a popřáli jim hodně úspěchů a štěstí v nastávajícím náročném období přijímacích řízení na střední školy.

Třídní učitelka Mgr. Daneta Svobodová