Přejít k hlavnímu obsahu

7. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 /2019

7. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 /2019

datum: 10. 4. 2019

Přítomni: 14

Nepřítomni: omluveni

1. Zhodnocení schůzky s vedoucí školní jídelny (ze dne 20. 3. 2019)

2. Projekt Čarodějnický rej 30. 4 . 2019 pro 1. stupeň ( organizace) 3.,4., vyuč. hodinu

Organizace:

Výběr disciplín – název,+ jméno zodpovídající za stanoviště

2. Zajištění pomůcek k disciplíně (každý zodpovídá za svoji aktivitu)

3. Propagace plakát na web + tisk

4. Diplomy

5. Kartičky s disciplínami

6. FOTO

7. Nákup odměn

8. Příprava TV, úklid TV – zodpovídá:

 

3. Rozhodnout, zda pořádat akci : ANO/ NE Projekt: „Bláznivý den“ celá třída se oblékne podle tématu ( třídy si samy určí v jaké oblečení přijdou) ……stařenky, vojáci, klauni, mimina, hippies ……atd. Soutěž mezi třídami, porotu vytvoří 3 vyučující

Akce je doborovlná.

Výhrou bude výborný dort.

4. Dohodnout termín schůzky s panem ředitelem

5. Diskuze – různé