Přejít k hlavnímu obsahu

Den Země 3.třídy

Ve středu 17. dubna obě třetí třídy vyrazily na „Den Země“. Byli jsme ve třídírně odpadů na exkurzi. Dozvěděli jsme se tam mnoho zajímavého, například, že se ruličky od toaletního papíru nebo paleta od vajíček neházejí do koše na papíry, ale do směsného odpadu. Potom jsme si udělali svačinku v přírodě. Po svačince jsme šli do lesa a tam jsme sbírali drobné odpadky. Potom nám daly paní učitelky otázky, které se týkaly přírody. Také jsme si vyzkoušeli, jak přenášet zraněného kamaráda a zkusili jsme se trefovat šiškou do stromu.

Ráno jsme vyšli v 8:15 hod. do třídičky na exkurzi. Dozvěděli jsme se mnoho informací o třídění odpadu. Ze třídičky jsme se šli nasvačit na louku. Když jsme se nasvačili, šli jsme do lesa. V lese jsme si povídali o přírodě. Cestou zpět jsme sbírali odpadky.

Den Země se slaví 22. dubna. Slaví se kvůli tomu, abychom chránili naši planetu a aby naši potomci měli tak krásný život jako my. Sbírat odpadky je činnost na tento den, aby se lidé naučili chovat k přírodě hezky.  Odpadky musíme třídit, jinak bychom dýchali nečistý vzduch.

                                                                                                                                    Napsali žáci 3. tříd