Přejít k hlavnímu obsahu

Hasík

V měsíci dubnu se žáci 6. tříd zapojili do preventivního programu nazvaného „Hasík“. Podvakrát nás navštívili hasiči a zábavnou formou seznámili žáky se svojí prací. Krátce popsali, jak vypadá hasičská výstroj a běžný den, nastínili nejběžnější situace, při kterých se může manipulace s ohněm stát nebezpečná, vysvětlili, jak se zachovat, když dojde k požáru. Žáci se naučili přivolat telefonicky pomoc hasičů, policie nebo zdravotníků, a v modelových situacích si vyzkoušeli, jak se správně zachovat při požáru, aby nedošlo k újmě na zdraví. Žáci se aktivně zapojovali a za správnou odpověď dostali sladkou odměnu. Těšíme se na další setkání v květnu, kdy navštívíme hasiče my v rámci Dne Novopacka.

PhDr. Š. Hetfleischová