Přejít k hlavnímu obsahu

9.A na městském úřadě

30. dubna probíhala výuka občanské výchovy na novopackém městském úřadě, kam jsme se s naší paní učitelkou a třídou vydali. Čekali na nás zaměstnanci ze správního odboru. Nejdříve se slova ujala paní matrikářka Fajferová, která nás seznámila se současným významem matričních záznamů, ale také s jejich historií, a ukázala nám staré matriky se záznamy v němčině. Paní Bekrová nám sdělila vše podstatné o občanských průkazech a cestovních pasech. Mohli jsme si prohlédnout různé varianty průkazů. Na závěr následovala přednáška pana Mgr. Stuchlíka o přestupcích, která byla humorně pojatá a v prezentacích shrnuty různé druhy přestupků a jejich možných sankcích. Exkurze nás bavila, dozvěděli jsme se mnoho informací, které jistě využijeme.

Žáci 9. A