Přejít k hlavnímu obsahu

Dílna DDM 2.B

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se děti z 2. B vydaly společně se svou paní učitelkou do DDM Stonožka v Nové Pace, kde na ně již tradičně čekala paní Alenka Končická. Ta si pro ně v tuto jarní dobu nachystala tvořivou dílničku, při které si děti vyrobily dáreček k blížícímu se Dni matek. Všechny děti pracovaly se zájmem a těšily se na hotový výrobek. Děkujeme paní A. Končické za péči a trpělivost, kterou nám věnovala, a budeme se těšit na příště.

                                                                    Mgr. P. Bílková