Přejít k hlavnímu obsahu

Exkurze 6.tříd do Miletína

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 vyrazily 6. třídy na literární exkurzi do Miletína, kde putovaly nejen po stopách místního rodáka Karla Jaromíra Erbena. Nejprve jsme se vydali na naučnou stezku K. J. Erbena, prošli jsme místa připomínající jednotlivé balady z Kytice. Prohlédli jsme si například dřevěnou sochu pána na koni připomínající baladu Zlatý kolovrat, popraviště z Dceřiny kletby a také sochu Polednice. Následovala prohlídka rodného domku K. J. Erbena s expozicí z jeho života i díla. Stálá výstava je rozdělena mezi dvě místnosti, chodbu v přízemí a komůrku v podkroví. Ve vitrínách a na vývěskách podél stěn jsou ukázky dokumentů přibližujících básníkův život a rodinu, kopie rukopisů i osobní korespondence, nechybí rodokmen Erbenova rodu. Další část výstavy v západní části domku je věnována Erbenovu dílu a památkám na něj. Kromě nejrůznějších knižních vydání básní, pohádek a dalších prací nelze pominout například vítězné návrhy na básníkův miletínský pomník, který jsme viděli v reálu na náměstí. Stylizovaná podkrovní světnička dětem představila prostředí Erbenova dětství. Žáci plnili úkoly a zjišťovali potřebné informace pro vyplnění pracovních listů, které využijeme v hodinách literární výchovy. Další zajímavé místo na nás čekalo v uličce za kostelem, kde jsme nenápadnými dřevěnými dveřmi sestoupili do klášterního sklepení. Podzemí v současné době tvoří dva sály vytesané do skály, oddělené zděnými, pozdně gotickými portály, zděná a zaklenutá schodiště a úzká chodba vedoucí k hluboké studni. Zpestřením celého programu byla také exkurze do místní výrobny „Pravých hořických trubiček“. Pan majitel firmy s dětmi pohovořil o historii této dobroty a nechal je nahlédnout do provozovny. Nakonec si všichni vlastnoručně stočili trubičky, které pak s chutí snědli. Využili jsme i možnosti nákupu v místní prodejně. Sychravé počasí, které nás na začátku exkurze doprovázelo, skvěle dokreslovalo atmosféru Erbenova nelehkého života a náladu jeho balad.

Mgr. Š. Polmanová