Přejít k hlavnímu obsahu

Zábavné odpoledne – 2. B

V pátek 14. 6. 2019 odpoledne jsme se sešli v Heřmanicích na hřišti, kde jsme uskutečnili zábavné odpoledne pro děti spojené s opékáním. Děti neodradilo ani velmi teplé počasí a přišly v doprovodu svých rodičů, sourozenců a také jedné babičky. Nejprve si děti zasoutěžily, ale tentokrát na to však nebyly samy. Musely utvořit tým se sourozencem nebo s jedním rodičem (babičkou) a projít všech deset připravených soutěží. I když soutěže nebyly náročné, děti musely spolupracovat se svými „parťáky“. Všichni se s chutí zapojili a všechny soutěže prošli. Na závěr této části odpoledne byli soutěžící odměněni perníkovou medailí, diplomem a několika drobnostmi. Poté nám již někteří tatínkové rozdělali oheň a pustili jsme se do opékání. Na závěr jsme si ještě zazpívali několik písniček, děti si trošku zadováděly na prolézačkách a kolem osmé hodiny večer jsme se rozešli domů. Celé odpoledne bylo příjemné a děkujeme paní Marcele Fajferové za poskytnutí zázemí v místní klubovně.

Mgr. P. Bílková