Přejít k hlavnímu obsahu

Bodování

V pátek 15. listopadu proběhla ve ŠD akce s názvem „Bodování“. Do akce se zapojily děti ze všech oddělení. Soutěžilo se ve školní tělocvičně. Žáci plnili různé úkoly a sbírali body. Soutěžící měli možnost předvést svou šikovnost, přesnost nebo hbitost v házení míčkem na koš, sbírání víček poslepu, házení kroužkem na cíl, přenášení brambory na lžíci, nechyběly ani závody s čínskými hůlkami. Soutěžilo se individuálně i ve dvojicích.

Na závěr vítězům za jejich výkony byly předané diplomy i medaile a všem účastníkům za snahu sladké odměny. Páteční odpoledne se opravdu vydařilo a dětem se moc líbilo.

Vychovatelky ŠD