Přejít k hlavnímu obsahu

Den otevřených dveří v 1. třídách

Ve středu 13. listopadu přivítali prvňáčci v ZŠ Husitské ve třídách své rodiče i prarodiče. Pozvali jsme je, aby se podívali, co jsme se od začátku školního roku naučili. Děti se na tento den moc těšily. Výuka probíhala podle rozvrhu: český jazyk, matematika, výtvarná výchova a opět český jazyk. V první hodině českého jazyka žáci zvládali čtení a psaní slabik, skládání slov, práci se Slabikářem a psaní psacích tvarů písmen do písanky. V matematice ukázali, jak rozumí řeči čísel. Seznámili rodiče s matematickým prostředím krokování, počítali obrázky, přiřazovali čísla, četli a psali číslice. Během obou hodin pracovali ve skupinách, ve dvojicích i samostatně. Uměli si vypracované úkoly navzájem zkontrolovat. Věděli si také rady s úkoly u interaktivní tabule. Při psaní předvedli správné sezení a také správný úchop tužky. Činnosti se rychle střídaly a první část dopoledne uběhla velmi rychle. Většina rodičů o velké přestávce odešla. Na výtvarnou výchovu zůstalo pár maminek a s chutí se zapojily s dětmi do práce. Ve třídě 1. A jsme pracovali se stavebnicí ROTO ABECEDA, kterou v tomto školním roce dostávali prvňáčci od Krajského úřadu v Hradci Králové. Žáci pracovali ve skupinách. Každý složil písmeno a dohromady celá skupinka vytvořila slovo. Ve třídě 1. B měli žáci pomocníky při práci se suchými pastely. Poslední hodinu rodiče dočetli dětem knihu Sedmilhář Josífek.                                        I v 1. A se žáci těšili na poslední hodinu čtení, protože za nimi přišla ještě jedna návštěva. Byl to pan Polman. Nejdříve jsme se vzájemně představili a povídali jsme si, jaké se nám líbí knížky a které sporty nás baví. Poslouchali jsme čtení příběhu Tlouštíci. Dětem se čtení i povídání moc líbilo. Užili jsme si společně s rodiči hezký školní den.