Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis – „Táhneme za jeden provaz“ (7.B)

Ve středu 20. listopadu 2019 se žáci 7. B setkali s novými lektorkami Terezou a Romanou při dalším pracovním bloku v programu primární prevence. Hlavním cílem byla prevence šikany ve školním prostředí, budování zdravých vztahů v kolektivu a rozvíjení schopností vzájemné spolupráce. Žáci pracovali ve dvojicích, v menších skupinkách a v rámci celé třídy. Vzájemně si naslouchali, vyzkoušeli si komunikaci verbální i neverbální. Plně je pohltily pohybové aktivity, které byly opět zaměřeny na vzájemné vnímání a spolupráci. Po celou dobu panovala příjemná atmosféra a všichni se těšíme na další setkání.

                                                                                Mgr. S. Chocholáčová