Přejít k hlavnímu obsahu

Beseda s Ing. M. Pačesným – „Prevence kriminality“

V rámci hodin občanské výchovy v 9. třídě, jejichž součástí jsou i témata trestního práva, mezi nás zavítal Ing. Miloslav Pačesný, aby nám přiblížil další informace a zkušenosti vyplývající z jeho více jak dvacetileté praxe vychovatele a koordinátora práce s cizinci ve Věznici Valdice. První část programu byla spíše teoretická, nechyběly informace z trestního řádu ČR a vězeňské služby. V druhé části přišly na řadu konkrétní dotazy žáků k dané problematice, na které pan Pačesný pohotově odpovídal. Děkujeme panu Pačesnému za poutavý a zároveň poučný program, který deváťáky skutečně zaujal a jistě i obohatil, což je patrné z jejich písemných reakcí.  

Mgr. Šárka Polmanová

 

Ze vzkazů pro pana Pačesného:

Pane Pačesný,

děkujeme za hezkou a poutavou besedu. Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých informací. Besedy s touto tematikou se mi líbí. A líbilo se mi, že jste to vzal s humorem, ale přesto nám řekl, jak to ve věznici vypadá a co se tam děje. Děkuji za všechny rady.

R. Mühlová

 

Vaše beseda se mi líbila a rád bych ji zopakoval. Nebál jste se mluvit o osobních věcech a mluvil jste o nich otevřeně.

V. Hobza

 

Váš výklad mě zaujal, s ničím jste se nepáral a to dokážu ocenit. Dokázala bych vás poslouchat ještě dlouho. … Upřímně jsem si myslela, že věznice vypadá trochu jinak, než jste ji popsal. …

V. Durstová

 

Přednáška mi přišla zajímavá kvůli stylu podání. Protože mi přijde lepší, když přijde někdo, kdo o tom mluví jako o úplně normální práci, než kdybychom si o tom říkali normálně o hodině.

Jirásko

 

 … Líbilo se mi, že jste mluvil upřímně a že jste vždycky určitou věc přirovnal ke konkrétnímu příkladu. …

V. Holman