Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis – „Když se někdo topí“

Další blok preventivního programu s názvem „Když se někdo topí“ proběhl ve třídě 8. B v pátek 11. 12. 2020. Hlavním cílem byla prevence šikany ve školním prostředí, budování kolektivního vědomí a zodpovědnosti. Žáci si mohli vyzkoušet řadu prožitkových technik, diskutovali, pracovali ve skupinách, snažili se pochopit příčiny šikany a hledali možnosti jejího řešení. Třída byla aktivní, spolupracovala, komunikovala, dodržovala stanovená pravidla. Na závěr jsme společně zhodnotili vydařené páteční dopoledne a vybrali si téma příštího setkání s názvem „Já a ty“. Lektorky nás pochválily a všichni se těšíme na jejich příští návštěvu u nás ve škole.

                                                                                        Mgr. S. Chocholáčová