Přejít k hlavnímu obsahu

Třeťáci online

Únor ve 3. A a ve 3. B

I když se stále setkáváme jen při online hodinách, tak jsme se společně snažili hodiny zpříjemnit zajímavými projekty.

Ve 3. A žáci mohli propojit učivo českého jazyka s pracovními činnostmi a podělili se o zajímavé recepty z kuchařek svých maminek, babiček. V období masopustu jsme si připomněli nejen historii, ale i vyrobili masky, nakreslili klauny a veselé postavičky. A protože jsme si užívali zimních radovánek, tak někteří při projektu Aj – My house or My flat vytvořili i svůj sněhový dům ze sněhu.

Ve 3. B se žáci každou online hodinu věnovali různým tématům – zimní pokrývka hlavy, pyžamová čeština, indiánský den, zvířátkový den.

Obě třídy objevily procvičování učiva pomocí únikových her, žáci 3. A se učí pracovat skupinově online a používat zajímavou a zábavnou online tabuli jamboard.

Užíváme si i při učení online hodně  legrace a i když nám škola a kamarádi už chybí, tak i distanční výuka může být pro nás zajímavá

Těšíme se, až opět něco společně zase zažijeme. 

Mgr. Lea Cilerová a Mgr. Bezstarostová