Přejít k hlavnímu obsahu

Dopravní výchova 5. tříd

Dopravní výchova pod vedením pana Řeháčka byla pro žáky 5. tříd rozdělena do dvou částí. První část dopravní výchovy a testování znalostí pravidel chování chodců proběhlo 13. května ve škole. Současně se žáci teoreticky připravovali na zkoušku pro cyklisty. Ve středu 16. června se žáci vypravili na dopravní hřiště, aby získali řidičský průkaz cyklisty. Rozdělili se do tří skupin, ve kterých střídavě plnili zadané úkoly a byli testováni. Jakub Řeháček, syn pana Řeháčka, vedl praktickou část jízdy na kole, paní Matoulková testovala žáky z pravidel silničního provozu a dopravně – bezpečnostní referent MěÚ pan Jerie kontroloval vybavení kol. Nejprve si žáci vše vyzkoušeli. Prošli si značení na dopravním hřišti, zopakovali si pravidla silničního provozu. Ve druhém kole probíhalo vše již na body. Po ukončení zkoušek lektoři spočítali žákům trestné body. Ti, kteří byli úspěšní, získali řidičský průkaz cyklisty. Ne všem dětem se to podařilo. Nejvíce žáci chybovali v písemném testu. V jízdě na kole si počínali lépe. Nejlepší žáci byli odměněni hezkými cenami. Dopoledne na dopravním hřišti se dětem líbilo. Všem, kteří získali řidičský průkaz, gratulujeme.

                                                                                   B. Seifertová a I. Burkertová