Přejít k hlavnímu obsahu

Poznej svůj kraj 7. A B Staropacké hory

Sedmáky zavedla exkurze projektu Poznej svůj kraj do Staropackých hor. Na ně máme krásný výhled z učebny přírodopisu, a tak jsme se rozhodli je trochu prozkoumat. Zajímala nás geologická minulost oblasti, botanika i zoologie, zejména bezobratlí živočichové. Kromě určování rostlin jsme hledali a určovali lesní půdní faunu. Narazili jsme na střevlíky, stonožky, různé kroužkovce, larvy brouků, mravence a pavouky. Také jsme se pustili do jednoduchého průzkumu Olešky s cílem zjistit, jací bezobratlí živočichové v ní žijí. Objevili jsme a pomocí klíčů i určili pijavky, ploštěnky, larvy jepic, chrostíků a další. Také jsme se dozvěděli něco o historii Levína a navštívili bývalý lom v Karlově. Uvědomili jsme si stáří Staropackých hor a jejich geologické složení. Také jsme vyplnili a zkontrolovali pracovní listy. Trasa měla okolo šestnácti kilometrů.

Mgr. Rambousek