Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis 6.A a 6.B

Druhý blok Semiramis s názvem „Na jedné lodi“ volně navazoval na předchozí prosincové setkání („Vyplouváme“). Hlavním cílem byla tentokrát prevence šikany ve školním prostředí. Za tímto účelem jsme společně pracovali na budování zdravých vztahů v kolektivu a rozvíjení schopnosti vzájemné spolupráce a komunikace. Žáci pracovali nejprve ve dvojicích a poté byla zařazena aktivita zaměřená na celotřídní spolupráci – tvorba společné lodě, kterou budeme ještě dokončovat v rámci třídnické hodiny. Konečný výtvor si pověsíme ve třídě, aby nám připomínal naše společné úsilí.