Přejít k hlavnímu obsahu

Literární exkurze 6. A, B do Miletína

6. třídy se vydaly 23. září na literární exkurzi do Miletína. Putovali jsme po stopách místního rodáka Karla Jaromíra Erbena. Cílem byla naučná stezka K. J. Erbena – místa připomínající jednotlivé balady z Kytice. Prohlédli jsme si dřevěnou sochu pána na koni (balada Zlatý kolovrat), popraviště (Dceřina kletba) a také sochu Polednice. Následovala prohlídka rodného domku K. J. Erbena s expozicí z jeho života i díla. Žáci plnili úkoly a zjišťovali potřebné informace do pracovních listů, které využijeme v hodinách literární výchovy. V uličce za kostelem na nás čekalo další zajímavé zastavení – nenápadnými dřevěnými dveřmi sestoupili do klášterního sklepení. Podzemí jsou dva sály vytesané do skály, zděná a zaklenutá schodiště a úzká chodba vedoucí k hluboké studni. Zajímavý byl také místní zámek, kde jsme si prohlédli Muzeum amatérského a ochotnického divadla. Zpestřením celého programu byla exkurze do místní výrobny „Pravých hořických trubiček“. Děti ochutnávaly místní dobrotu, nahlédly do provozovny a na závěr si všichni vlastnoručně stočili trubičky, které pak s chutí snědli.

Tobiáš Palme 6.B
Exkurze se mi moc líbila. Naučná stezka K. J. Erbena je krásná a plná zajímavých míst. Rodný domek mě trochu zaskočil, myslel jsem, že bude větší. Miletín mě vším mile překvapil.

Veronika Bohunová 6.A
V Miletíně se mi líbilo. Zaujaly mě podzemní chodby, kde jsme byli chvíli v úplné tmě. Příjemný a útulný byl domeček K. J. Erbena a v něm mnoho informací o jeho životě a díle. Exkurze se povedla.