Přejít k hlavnímu obsahu

Pasování na čtenáře – 2. třídy

Středa 29. 9. 2021 byla pro naše druháčky slavnostním dnem. V první třídě se naučili číst a také několikrát navštívili knihovnu, kde se seznámili s pravidly knihovny a půjčování knížek. Jako již tradičně byla i pro tyto začínající čtenáře na odpoledne tohoto dne připravena v knihovně výjimečná akce „Pasování na čtenáře“. 

Po úvodním slovu paní knihovnice předvedly obě třídy krátký program, který si ve škole připravily. Zazpívaly písničky a každý také přednesl krátkou básničku k vybranému písmenku abecedy. Poté za zvuku fanfáry před děti předstoupil král Abecedník I. v doprovodu královny, dvorních dam a rytíře. Aby děti dokázaly, že se už opravdu naučily číst, dostal každý k přečtení a rozluštění jednu pohádkovou hádanku. Všechny děti úkol zvládly a král je tedy postupně mečem pasoval na čtenáře a čtenářky. Jako odměnu a památku na slavnostní den dostali všichni malí čtenáři svoji první průkazku do knihovny, pasovací listinu a krásnou knížku.Na závěr celé akce se děti společně s panem králem a královnou vyfotily. 

Děkujeme knihovně za uspořádání této pěkné akce a všem malým čtenářům přejeme mnoho zajímavých, milých i napínavých zážitků u čtení jejich dalších vypůjčených knížek! 

Mgr. D. Pilná, Mgr. H. Poláková