Přejít k hlavnímu obsahu

Návrat z karantény

Vážení rodiče.

Na základě Vašich stále častěji se opakujících dotazů ohledně návratu dětí po karanténě jsem položil dotaz na KHS HK. Zde jsou odpovědi, kterými se od 24. 11. 2021 budeme řídit:

  • V dopise rodičům je uvedeno znění, které vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Je tam uvedeno, že karanténa je uložena na nejméně 7 dnů, přičemž lze podstoupit RT-PCR test mezi 5. a 7. dnem od posledního rizikového kontaktu. Pokud test nepodstoupí, trvá karanténa 14 dnů.
  • Původní výklad KHS i jejich právníků byl, že není jiná možnost. Tedy buď test mezi 5. a 7. dnem (v případě negativního testu karanténa trvá 7 dnů) nebo karanténa 14 dnů.
  • Protože došlo k zahlcení celého systému testování a trasování, upravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR metodiku i právní výklad tak, aby lépe celý systém dokázal urychlit možnost včasného návratu dětí do školy.
  • KHS bohužel zatím neupravila dopis pro rodiče, kde je napsáno výše uvedené. Tím vzniká zmatek a nesoulad mezi tím, co KHS píše a co činí. Opravu materiálu však dle odpovědi na mé dotazy připravuje.

CO TEDY PLATÍ:

  • Karanténa je dlouhá nejméně 7 dnů
  • RT-PCR test lze podstoupit nejlépe mezi 5. a 7. dnem od posledního kontaktu, ale i později. Nikdy však ne dříve. Kdykoliv (nejdříve však 8. den) po absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem lze karanténu , pokud je dítě bez příznaků, ukončit.
  • Pokud dítě nepodstoupí RT-PCR test, karanténa trvá 14 dnů a není zakončena RT-PCR testem. Dítě však nesmí vykazovat příznaky nemoci.

Velmi děkuji, všem rodičům, kteří dodržují platná pravidla, která nás v této nesnadné době provází našimi životy. Také si velmi vážím všech, kteří mi poskytli zpětnou vazbu a řadu připomínek. I to nám pomohlo objasnit tuto zapeklitou situaci.

Mgr. Zdeněk Burkert, ředitel školy