Přejít k hlavnímu obsahu

Chemická olympiáda – školní kolo

Úlohy teoretické části školního kola chemické olympiády byly zaměřené na atmosféru Země a zemskou kůru. Žáci řešili reakce pěti nejzastoupenějších prvků a sloučenin v atmosféře (dusíku, kyslíku, argonu, oxidu uhličitého a neonu) a v zemské kůře (kyslíku, křemíku, hliníku, železa a vápníku). 

Praktická část byla věnovaná vlastnostem a reakcím vápníku a jeho sloučenin. Cílem bylo připravit sádrovec reakcí modré skalice a chloridu vápenatého. Dále pak sestavit aparaturu na vyvíjení plynu a zkoumat vlastnosti oxidu uhličitého. 

Soutěže se zúčastnily dvě žákyně z 9. A – Aneta Hladíková a Adéla Samlerová. S úlohami si poradily slušně. V součtu bodů si vedla lépe a vítězkou školního kola se stala Aneta Hladíková. 

Gratulujeme a těšíme se zase za rok. 

Mgr. Lukáš Rambousek