Přejít k hlavnímu obsahu

Zeměpisná olympiáda – krajské kolo – 2021/22

Zeměpisná olympiáda již tradičně patří na naší škole k soutěžím, kterých se účastní velký počet žáků druhého stupně. Ze školního kola vítězové postupují do kola okresního, kde se nám vždy daří získávat medailová umístění. Děti zeměpis baví a mají spoustu znalostí o přírodě i lidské společnosti, sledují dění ve světě i kolem sebe a zároveň mohou změřit síly s ostatními soutěžícími. 
Patrik Linhart, žák 9. A, obsadil v okresním kole krásné druhé místo a úspěšně reprezentoval naši základní školu v krajském kole zeměpisné olympiády v kategorii C. Soutěžící plnili nelehké úkoly při práci s atlasem, museli si poradit s testem geografických znalostí a řešili složitá zadání v praktické části olympiády. Patrik pracoval skvěle a zaslouží si velkou pochvalu. 

Mgr. S. Chocholáčová