Přejít k hlavnímu obsahu

Beseda s Monikou Stránskou v 9. B

V pondělí 2. 5. jsem uspořádala v rámci hodiny občanské výchovy besedu pro spolužáky na téma mé absolventské práce. Pozvala jsem mezi nás paní Moniku Stránskou, která patří v České republice k prvním přechodným pěstounům. Cílem besedy bylo, aby se moji spolužáci dozvěděli nové informace o pěstounství a slyšeli, jak tuto práci vnímá svým pohledem paní Stránská. Mluvila o svých zkušenostech, o tom, jak se k této práci dostala, jaké řeší problémy i radosti. Momentálně se stará už o šestnácté dítě. Z mého pohledu beseda probíhala skvěle a mám z ní dobrý pocit. Paní Stránská byla ráda, že jsem ji do školy pozvala. Beseda byla v mé režii, pokládala jsem otázky a zapojila jsem i spolužáky. Dle jejich reakcí se beseda povedla, někteří byli až dojati. 

Aneta Budziewská, žákyně 9. B