Přejít k hlavnímu obsahu

Den Novopacka – 1. třídy

31. května probíhal na naší škole projektový den „Den Novopacka“. Žáci 1. tříd se vydali k novopackým jezírkům. Naší první zastávkou byl lesopark Střelnice, kde jsme si u informačních tabulí přečetli zajímavosti z historie, architektury a paleontologie Novopacka. Naše další cesta vedla kolem zimního stadionu k Farskému rybníku, kde jsme se občerstvili. Trasa vedla dále ke studánce, kde se děti osvěžily dobrou pitnou vodou a pak k jezírkům. Naše vycházka byla zaměřena na přírodní zajímavosti našeho města a pozorování rostlin a živočichů, které se v této oblasti vyskytují. Na zpáteční cestě si děti vyzkoušely přenášení raněného kamaráda, což pro ně bylo velmi zábavné a také si zaběhaly v terénu. Počasí nám přálo a celé dopoledne se nám vyvedlo. 

Mgr. I. Burkertová, Mgr. P. Bílková