Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis „Jenom pohled nestačí“

Třída 8. A absolvovala další blok programu Semiramis. Tentokrát lektorky předávaly informace týkající se intolerance, rasismu, xenofobie, extremismu a subkultur. Žáci vyzkoušeli různé komunikační aktivity, hlavně diskutovali a projevovali postoje k tématu. Při různých aktivitách se žáci učili tolerovat odlišnosti.  Důležitá byla také konfrontace, kde si uvědomovali, jak předsudky, se kterými se běžně setkáváme ve společnosti, ovlivňují celospolečenské vnímání. Těšíme se na další pokračování v 9. ročníku. 

Mgr. Daneta Svobodová