Přejít k hlavnímu obsahu

Školní les do kapsy

Základní škola Husitská v Nové Pace se zapojila do projektu Školní les do kapsy, který se snaží přiblížit přírodu dětem a děti přírodě. Jedná se o vysazení lesíka u naší školy v prostoru, kde moc přírody není. Cílem není zalesnění určeného místa, ale nabídnutí dětem takových činností, při kterých se toho o lese hodně dozví. Projekt je rozpracovaný do mnoha lekcí od výběru a přípravy pozemku, přes doplňující aktivity – rozbor půdy, mapování vegetace v okolí školy a plánu výsadby až po samotnou přípravu před výsadbou a výsadbový den. Tím toto vše ale nekončí. Žákům naší školy zůstane starost a péče o vysazené stromky. Rádi bychom také tímto projektem podpořili propojení lesa s výukou. Ke konci školního roku jsme již zvládli pár lekcí. Jednou z nich byl sběr semenáčků a v péči o malé stromky budeme pokračovat do výsadbového dne, kdy k nim přibydou další podle výsadbového plánu. Hlavní starost o lesík budou mít v novém školním roce žáci ze čtvrtých a sedmých tříd. Ti se už také společně sešli, aby vytvořili pracovní skupinky. Přemýšleli o funkcích lesa a o tom, jak budeme moci lesík využívat. Výsadbový den jsme naplánovali na 20. října, na Den stromů. S realizací tohoto projektu nám pomáhá vzdělávací centrum TEREZA.

Mgr. Ivana Pourová