Přejít k hlavnímu obsahu

3 . ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Datum: 13. 12. 2022

Přítomni: 22

Omluveni:2

Téma:

 1. Přivítání členů, zahájení zasedání ( zápis z jednání – zapisovatelé)
 2. Témata zasedání
  • sběr papíru – vyhodnocení – +/-
  • schránka důvěry
  • dotazy, plán na leden/ únor
 • Pochvala všem, kdo se zúčastnil organizace sběrového dne. (pomocníci i zapisovatelé)
 • Sběr  papíru – podzimní (říjen 2022) – výtěžek na Dobrého anděla

WEGA Recycling s.r.o. + zapojení do republikové soutěže ve sběru druhotných surovin ve spolupráci s MŠMT ČR.

Vybráno: 2960 kg

1. místo – 5. A – 507 kg

2. místo – 1. A – 490 kg

3. místo 3. A – 249 kg

Vyplaceno: 4.320,-

Rodičovské sdružení přispěje 5.680,- (zaokrouhlená celková částka před odesláním 10.000,- Kč)

O částku je potřeba požádat RS – dopisem / email paní předsedkyni – Hradecké – zařídí N. Hradecká ( 7.B) ?

Další sběr papíru – jarní termín ?

Postřehy, nápady na zlepšení organizace?

Přistavit valník už v 7.00 – urychlí práci pomocníkům, zkrátí se čas házení a třídění papíru)

 • Schránka nápady, koluje po třídách- v 8. Ročníku….
 • Po vybrání všech společná diskuze čtení nápadů – na příštím zasedání

Z minulého zasedání – projednáno ve třídách ?

 • Projekt „schránka“ – aktuálně v 8. AB
 • Projekt Krabice od bot – které třídy ANO (více o organizaci p. uč. Pourová)
 • Plány na leden/ únor – schránka- vybrané nápady – informovat vedení školy (tiskový mluvčí)
 • Únor – Valentýnky ?
 • Březen – Den učitelů ?

Závěr:

Projednat ve třídách se spolužáky a třídními učiteli na třídnické hodině:

 1. Projekt „Schránka“ – koluje po škole od 4. – 9. tříd (3 – 4 dny v každé třídě) – předávání zajišťují parlamenťáci z dané třídy
 1. Krabice od bot – které třídy se zapojily – kolik krabic odvezeno?

Zapojily se hlavně třídy na 1. stupni (4. AB), z 2. stupně především  8. třídy

Pomáháme ostatním….velká radost !!!!

Termín 4. zasedání – leden/ začátek února 2023 (po vysvědčení) …..

Zapsala: T. Maxová