Přejít k hlavnímu obsahu

Semiramis 8. A

V prosincovém preventivním bloku s názvem Jenom pohled nestačí byly žákům předávány informace týkající se intolerance, rasismu, xenofobie, extremismu, subkultur apod. V rámci diskuse mohl každý projevit svůj postoj k danému tématu a konfrontovat jej s ostatními. Cílem programu bylo uvědomění si předsudků, se kterými se v běžném životě setkáváme, jejich racionalizace a budování schopnosti tolerovat odlišnosti.

Žáci neměli problém sdělovat svůj názor v menších skupinách, při prezentování svého názoru před celou třídou byli již ostýchavější, což je nejspíše způsobeno věkem. Introvertní žáci se přirozeně nechávají vést vůdčími osobnostmi třídy, které udávají směr. Jedná se ovšem o přirozený sociální jev bez zpozorovaných negativních dopadů. Do pestrých aktivit se jednotliví žáci zapojovali ochotně, byli kreativní a vzájemně mezi sebou dokázali komunikovat napříč celou třídou. Děkujeme lektorkám za další přínosné setkání a těšíme se na dubnové téma Já a ty.

Mgr. Šárka Polmanová