Přejít k hlavnímu obsahu

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Začátkem prosince se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnily se tři žákyně z 9. ročníku. Olympiáda se skládala ze dvou částí – z jazykové a slohové. S gramatickou i slohovou částí si děvčata poradila velmi dobře. Při hodnocení se přihlíželo k celkové slohové úrovni textu, jeho plynulosti a návaznosti, vhodnému výběru lexikálních prostředků, tvaroslovné a pravopisné správnosti.

Na prvním místě se umístila Sarah Šolcová z 9.B, na druhém Adéla Pitrová z 9.A. Obě děvčata postupují do okresního kola, které se uskuteční v dubnu příštího roku v Jičíně. Děvčatům gratuluji a přeji hodně úspěchů v dalším kole.

Mgr. Daneta Svobodová