Přejít k hlavnímu obsahu

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Tři desítky žáků druhého stupně se v pondělí 23. ledna 2023 zúčastnily školního kola zeměpisné olympiády. Úkoly pro žáky šestého ročníku (kategorie A) byly zaměřeny na opakování kartografie, vesmíru a obecné fyzické geografie. Žáci sedmého ročníku (kategorie B) si procvičili obecnou sociální geografii, Afriku, Ameriku, Austrálii a Oceánii. Zadání pro kategorii C, kde společně soutěží žáci osmého a devátého ročníku,
obsahovalo navíc geoinformatiku a Evropu.

První místo ve svých kategoriích obsadili a zároveň postupují do okresního kola, které se koná 22. února v Jičíně, V. T. Ciler (6. A), T. Palme (7. B) a A. Militký (8. A).

Všem žákům děkuji za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. S. Chocholáčová