Přejít k hlavnímu obsahu

Den vody 4. třídy

Žáci 4. tříd se 23. března na Den vody vydali na exkurzi do Čističky odpadních vod ve Staré Pace, která sbírá a čistí odpadní vodu i z Nové Paky. Navázali jsme na učivo z 3. ročníku v prvouce a ze 4. ročníku v přírodovědě o vodě. Zatím jsme měli zkušenosti jen s vodou pitnou, povrchovou a podzemní. Během výuky si děti vyzkoušely různé pokusy, ochutnávaly také minerální vodu. Nyní se měly dozvědět informace o vodě, která putuje z jejich domovů pryč. Během exkurze se seznámily s celým cyklem čištění. Viděly přitékat znečištěnou odpadní vodu a vytékat vodu čistou, užitkovou, která se vrací do přírody – do potoka. Prohlédly si celý areál čističky. Dozvěděly se, jak se využije „sedlina“ – hmota, která zůstane po čištění, filtraci a odstředění. Během prohlídky zjišťovaly svými dotazy, co je zajímalo. Hodně je zaujalo auto, které zvládne čistit odpadní vodu i na místě. Součástí výkladu průvodce byly také informace o tom, co nepatří do kanalizace, tedy to, co bychom doma neměli splachovat do wc: hygienické potřeby (patří do komunálního odpadu), zbytky z kuchyně (patří do bioodpadu), tuky a oleje (patří do plastové lahve a do příslušného kontejneru nebo do sběrného dvora), léky, kapky, léčivé sirupy (patří do lékárny). Žáci získali nové poznatky o vodě, o tom jak odpadní vodu vyčistit a vrátit znovu do přírody. Cestu jsme zvládli vlakem. Exkurze byla pro žáky přínosná.

Zapsala: Mgr. Ivana Pourová, Mgr. Jitka Dolenská