Přejít k hlavnímu obsahu

Recitační soutěž – 2. třídy

V pátek 24. března probíhala ve 2. třídách recitační soutěž. Přihlásilo se celkem 14 dětí. Podmínkou soutěže bylo naučit se alespoň dvě sloky básničky a zarecitovat ji před ostatními dětmi. Soutěž se uskutečnila v rámci hodiny českého jazyka. Pro některé recitátory to byla úplně nová zkušenost, a proto strach a tréma měly vliv na celkový projev. Pět dětí se umístilo na 1. místě. Všechny děti obdržely diplom za účast, pochvalu a drobnou odměnu.

Mgr. I. Burkertová, Mgr. P. Bílková