Přejít k hlavnímu obsahu

Táhneme za jeden provaz

Dne 10. března 2023 se třída 6. A již podruhé zúčastnila programu Semiramis na téma TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ. V něm si žáci osvojovali dovednosti v komunikaci a spolupráci. Dále byl program zaměřen na odstranění ostychu práce hoch – děvče. Ze začátku byli žáci rozpačití, ale postupem času počáteční ostych překonali.

Ze začátku při psaní jmenovek a představování měli žáci vyzdvihnout úspěchy třídy a říci, co se jim nejvíce podařilo. Ačkoliv obecně zmiňovali sportovní úspěchy, nebyli schopni říci, v kterém konkrétním sportu se jim vedlo. Až teprve v polovině zmínili florbal, vybíjenou a fotbal.

Následovaly hry. V tiché poště si malovali obrázky na záda. Často nakonec vyšel jiný obrázek, než byl na začátku. Následoval prasopes. Ve dvojici dívka – chlapec jeden popisoval obrázek a druhý podle popisu obrázek kreslil. V této soutěži se jim dařilo. Nejzajímavější hra a mezi žáky nejoblíbenější byly Vesmírné moduly. Pomocí židlí se přemisťovali z jedné strany třídy na druhou. Za porušení pravidel jim byla vždy jedna židlička odebrána. Nakonec jim zbylo jen pár židliček, ale do cíle se celá třída dostala.

Tři hodiny Semiramisu si žáci užili. Alespoň v těchto hodinách se rozšířila komunikace mezi chlapci a dívkami. Aktivity je bavily a dokonce si chtěli některé zopakovat. Žáci se navzájem respektují a mají k sobě úctu. Na žáky ve své třídě jsem hrdý.

Třídní učitel Jan Kejval