Přejít k hlavnímu obsahu

Zeměpisná olympiáda – krajské kolo

Vítěz okresního kola zeměpisné olympiády Tobiáš Palme postoupil do krajského kola, které se konalo v Hradci Králové 29. března 2023. Náplň soutěžních úkolů byla stejná, ale úroveň mnohem obtížnější, nad rámec běžné školní výuky. Důraz byl kladen na dovednosti analýzy a syntézy poznatků, vysvětlení a pochopení problémů. Tobiáš prokázal úžasné znalosti a dovednosti a se stejným počtem bodů, jako měl vítěz, obsadil skvělé druhé místo.

Tobiášovi děkuji za příkladnou reprezentaci naší školy, gratuluji k velkému úspěchu a přeji hodně štěstí nejen při dalším studiu geografie.

Mgr. S. Chocholáčová